Een schrijfles over kistkalveren (rechten: NVV)

Volgens de Nederlandse Vakbond Varkenshouders (NVV) wordt er op scholen gebruik gemaakt van 'onjuiste, niet-objectieve en misleidende lesstof' over de Nederlandse landbouw. De vakbond richtte daarom een meldpunt op voor vals lesmateriaal op basis- en middelbare scholen en komt hiertegen in verweer. Dit meldt Trouw. 

Volgens Caroline van der Plas (NVV) kan de sector best tegen kritiek, “maar we zijn er niet blij mee dat kinderen op school leren dat boerderijen eigenlijk dierenfabrieken heten, zoals nu gebeurt. Dat is framing. Dat hoort niet.” De NVV wil graag met scholen en uitgevers om de tafel om de agrarische lesstof aan te passen. 
 
Nederlandse pluim- en melkveehouders en akkerbouwers steunen de actie van de NVV. Volgens Van der Plas is het belangrijk dat eerst de feitelijke onjuistheden uit de lesstof verwijderd worden. Zo wordt er in een schoolopdracht nog gesproken over kistkalveren, terwijl dit in Nederland al niet meer aan de orde is. Ook wordt kinderen geleerd dat pluimveebedrijven uit legbatterijen bestaan, terwijl legbatterijen in Nederland verboden zijn. 

© Nationale Onderwijsgids