Normal_sleutel_slot_afsluiten_aanpakken525

Openbare Basisschool Meester Halma in Oranjedorp gaat met het ingang van het volgend schooljaar sluiten. De school heeft minder dan 23 leerlingen en voldoet daarmee niet meer aan de wettelijke norm. Het schoolbestuur krijgt van het Rijk geen financiële middelen meer om de school open te kunnen houden. Dit meldt de Gemeente Emmen. 

Wethouder Bouke Arends: “Het is ontzettend jammer dat deze dorpsschool niet open kan blijven. We moeten echter constateren dat het aantal leerlingen al jarenlang terugloopt en de school met de huidige 19 leerlingen onder de wettelijke norm schiet. Door het wegvallen van financiële middelen, kunnen we op deze school geen onderwijs meer aanbieden en is sluiting onvermijdelijk”.
 
Het schoolbestuur, de leerkrachten, medezeggenschapsraad, ouders en andere inwoners van Oranjedorp zijn gisteren op de hoogte gebracht van de sluiting van de school na de zomervakantie.
 
 © Nationale Onderwijsgids