Logo_stichting_lezen_en_schrijven

Aanstaande dinsdag 9 september 2014, in de tiende Week van de Alfabetisering, vindt het eerste Woezel & Pip voorleesrecord plaats. Maar liefst 55.000 2- t/m 6-jarigen worden die dag 15 minuten voorgelezen uit de speciale editie van het voorleesboekje Woezel & Pip Avonturen in de Tovertuin. Doel is om aandacht te vragen voor het belang van dagelijks voorlezen voor de taalontwikkeling van kinderen en het voorkomen van laaggeletterdheid. Dinand Woesthoff, Willeke Alberti, Lieke van Lexmond, Renate Verbaan, Gerda Havertong, Bettina Holwerda en Giel Beelen dragen hun steentje bij en gaan 9 september voorlezen op een kinderopvanglocatie of basisschool.

Dinand Woesthoff:
“Deze opkomst hadden we bij aanvang niet durven hopen. Een fantastisch initiatief van Stichting Lezen & Schrijven vindt samen met Woezel & Pip en 55.000 kinderen een geweldige samenkomst. Geen kind in Nederland laaggeletterd. Op de bres! Samen een positief verschil.”

Voorlezen voorkomt laaggeletterdheid
In Nederland is 1 op de 9 volwassenen laaggeletterd. Zij hebben grote moeite met het invullen van formulieren, het begrijpen van brieven van de gemeente of het voorlezen aan hun (klein)kinderen. Om laaggeletterdheid in de toekomst te voorkomen, is het belangrijk om al vanaf jonge leeftijd te investeren in de taalontwikkeling van kinderen. Daarvoor is een stimulerende leesomgeving nodig: toegang tot boekjes en een dagelijks voorleesritueel, zowel thuis als op de kinderopvang en op school. Voorlezen vergroot de
woordenschat en het plezier in lezen. Bovendien bevordert voorlezen de sociale, emotionele en creatieve ontwikkeling van kinderen. Kortom, voorlezen houdt laaggeletterdheid buiten de deur.

Week van de Alfabetisering
Van 8 t/m 14 september is het de tiende Week van de Alfabetisering. Deze campagneweek vindt jaarlijks plaats rond Wereldalfabetiseringsdag in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Stichting Lezen & Schrijven stimuleert anderen om onder de noemer Tijd voor Taal evenementen te organiseren die het belang van kunnen lezen en schrijven benadrukken. Dit jaar vinden bijna 4.000 activiteiten plaats. Kijk voor meer informatie en een overzicht van alle activiteiten op
www.tijdvoortaal.nl.

© Nationale Onderwijsgids