Normal_school_kinderen_basisschool

Het vertrouwen dat leerkrachten hebben in de ouders van hun leerlingen blijkt een belangrijke factor in de schoolprestaties van kinderen. Dat blijkt uit onderzoek van promovenda Marije Jansen van de Radboud Universiteit Nijmegen. Zij onderzocht factoren die van invloed kunnen zijn op de taalontwikkeling van kinderen in groep 3 van de basisschool, zo meldt de universiteit.

Janssen vergeleek de taalontwikkeling bij Nederlandstalige en tweetalige (Turks-Nederlands) kinderen uit lagere sociaaleconomische milieus. Ze onderzocht verschillende factoren die de taalvaardigheid kunnen beïnvloeden zoals bewustzijn van de klankstructuur van taal, het werkgeheugen, de sociaal-emotionele ontwikkeling en de vertrouwensband tussen de ouders en docenten.

De vertrouwensband tussen ouders en leerkrachten blijkt opvallend belangrijk voor de schoolprestaties van de kinderen met een beperkte taalvaardigheid. Daarbij was het vertrouwen dat de leraren hebben in de ouders belangrijker dan andersom. Volgens Janssen is voor het voorkomen van leerachterstanden belangrijk dat voorschoolse educatie hand in hand gaat met een goede samenwerking tussen school en ouders.

© Nationale Onderwijsgids