bordje grensovergang
Afgelopen jaar zaten 6000 in Nederland wonende leerlingen op een Belgische school. Uit cijfers van de gemeenten uit Limburg blijkt dat een kleine twee procent van alle scholieren uit Limburg naar een lagere of middelbare school in het buitenland gaat. Dit meldt Dagblad de Limburger.
 
De gemeenten van Limburg verleende het afgelopen schooljaar (2012-2013) alleen al aan 2859 leerplichtige leerlingen een vrijstelling voor onderwijs in het buitenland. In totaal wonen circa 153.000 basis- en middelbare scholieren in Limburg.
 
De meeste Nederlandse leerlingen gaan daarbij naar een onderwijsinstelling in België. Een kleine 300 leerlingen volgt zijn opleiding in Duitsland. Die groep heeft echter voornamelijk een Duitse nationaliteit. 
 
Voor iedere 6 Nederlandse kinderen die in Vlaanderen naar de basisschool gaan, gaat 1 Vlaamse leerling naar een Nederlandse school. In het middelbaar onderwijs is die verhouding 11 tegen 1. 
 
Uit cijfers van het Vlaams Agentschap voor Onderwijsdiensten (Agodi) blijkt dat het aantal leerlingen uit Nederland dat naar een Vlaamse school gaat in 20 jaar verviervoudigd is. Eerst zaten nog 8460 leerlingen met een Nederlandse nationaliteit op een Vlaamse school, inmiddels zijn dat er 29.763. Het merendeel van deze leerlingen woont echter in Vlaanderen, maar 6000 leerlingen reizen vanuit de grensprovincies Limburg, Noord-Brabant en Zeeland op en neer. 
 
© Nationale Onderwijsgids