Normal_10606

LEERSUM - Twee basisscholen in Leersum worden samengevoegd. Leerlingen van basisschool De Hoeksteen en basisschool De Schakel worden straks in een gebouw ondergebracht, zo meldt Nieuwsblad De Kaap.

Tot voor kort was het de bedoeling om de scholen apart te behouden. Basischool De Hoeksteen zou grondig gerenoveerd worden. Wegens aangekondigde bezuinigingen moesten de plannen worden aangepast. Er vindt dus geen grootscheepse renovatie plaats aan De Hoeksteen.

Om in de komende jaren kwalitatief goed onderwijs te kunnen garanderen, heeft de commissie besloten de scholen op een locatie onder te brengen. Beide scholen gaan nauw samenwerken. Een commissie heeft toegezegd dat het nieuwe gebouw geschikt wordt gemaakt voor beide scholen, zodat zij optimaal lessen kunnen verzorgen.

© Nationale Onderwijsgids / Henk Zuidema