Normal_bredase_geschiedenis

Vandaag heeft Cultuurwethouder Selcuk Akinci van Breda op KBS Laurentius de website www.erfgoed.breda.nl/junior officieel gelanceerd en de eerste exemplaren van de Erfgoed Lesbrief uitgedeeld. Alle Bredase basisschoolleerlingen vanaf groep 5 zullen deze lesbrief binnenkort ontvangen.

De wethouder gaf leerlingen van groep 7 les over Het Bredaas Verhaal en vertelde hen waar je in de stad de sporen ziet van de rijke historie van de stad. Ook de kinderen droegen hun steentje bij. Zij hebben net zelf geschiedenis geschreven door opgravingen te doen en hun bevindingen op de site te zetten. Zo wordt de website een dynamische site met historische en actuele verhalen over Breda.

Wat zou elke Bredase leerling moeten weten over de Bredase geschiedenis?
Die vraag staat centraal bij de invulling van de doorlopende leerlijn erfgoededucatie voor basis- en voortgezet onderwijs. Cultuurwinkel Breda heeft met specialisten uit het onderwijs, culturele en erfgoedinstellingen naar concrete antwoorden gezocht. Het resultaat is een indeling in tijdvakken voor de stad Breda, zoals die ook op school bekend zijn. Uiteindelijk zijn acht tijdvakken gedefinieerd met feiten en gebeurtenissen van vóór het ontstaan van de stad tot en met nu. Deze tijdvakken vormen samen vier perioden die uitgaan van grote veranderingen en de gevolgen daarvan voor de stad en de bewoners. Bij deze perioden zijn vier kernvragen bedacht die iedere Bredase leerling uiteindelijk kan beantwoorden.

Naast de website en de lesbrief is er heel veel programma waarin basis en voortgezet scholen worden gestimuleerd gebruik te maken van de rijke historie van de stad. 
De basisscholen Burchtgaarde en KBS Laurentius nemen deel aan het programma Cultuureducatie met Kwaliteit om de doorlopende leerlijn erfgoed op school te implementeren. Er komt een programmatische invulling van de leerlijn van basis tot en met voortgezet onderwijs door Bredase instellingen en een collegetoer voor leerkrachten met workshops over Het Bredaas Verhaal . Daarnaast volgen leerlingen wekelijks al programma vanuit onder andere De Ontdekking, het cultuurmenu van Breda.

De verhalen over Breda komen tot leven door een bezoek te brengen aan een historisch gebouw, een tentoonstelling, een voorstelling, een boek, een film, en ook door in de geschiedenisles zelf aan de slag te gaan. Op de speciale site staan erfgoedprojecten die leerkrachten zelf met de leerlingen kunnen uitvoeren, binnen of buiten klas.
 
© Nationale Onderwijsgids