Normal_10122

GRONINGEN - Wanneer basisschoolleerlingen altijd aanwezig zijn en op tijd op school komen, dan hebben ze daar hun hele schoolloopbaan profijt van. Met deze overtuiging doen leerplichtambtenaren in de gemeente Groningen donderdag 15 maart een belronde.

Speciaal voor de landelijke Dag van de Leerplicht kijken ze of basisschoolleerlingen aanwezig zijn én op tijd komen. Zo niet, dan kunnen de ouders een telefoontje verwachten. "Wat veel ouders niet weten, is dat te laat komen onder ongeoorloofd schoolverzuim valt. Net als wanneer je kind ziek is en je het niet of te laat afmeldt", aldus onderwijswethouder Elly Pastoor.

"We letten hier vandaag extra op om te voorkomen dat leerlingen thuisblijven. In deze stad willen we dat iedereen meedoet en goed onderwijs krijgt. Niemand mag aan de kant staan. Daarom is het belangrijk dat kinderen wennen aan het schoolritme. Daar hebben ze de rest van hun schoolloopbaan en hun verdere leven profijt van. We kijken daarom of we ouders daarbij misschien een handje kunnen helpen."

Hulp
Als kinderen structureel te laat komen of ze zijn regelmatig afwezig, dan kunnen er thuis problemen zijn. Bijvoorbeeld rondom de opvoeding, financiën of de verhoudingen binnen het gezin. Om later problemen op de middelbare school te vermijden, is het van belang hier vroeg op in te spelen.

In veel gevallen is een signaal van de school al voldoende. Helpt dit niet dan kan een huisbezoek van de leerplichtambtenaar uitkomst bieden. De leerplichtambtenaar bespreekt wat de oorzaken zijn van het verzuim of het te laat komen. Als dat nodig blijkt, kan de leerplichtambtenaar vervolgens ook gericht hulp inschakelen.

Vervolg
Na de actie bezoeken de leerplichtambtenaren de scholen en bespreken daar hun bevindingen. Ook zullen ze daar nog eens het belang van een goede registratie benadrukken. Op die manier komt er inzicht in het verzuim en dat is een eerste stap om vervolgens zo veel mogelijk leerlingen, altijd en op tijd, op school te krijgen.

© Nationale Onderwijsgids / Martijn van Noppen