Normal_13835726890063_1

(Novum) - De kritiek van de Onderwijsraad dat de toegenomen 'eenzijdige aandacht' voor taal en rekenen zorgt voor verschraling van het Nederlandse onderwijs is niet goed onderbouwd. Dat zegt staatssecretaris van Onderwijs Sander Dekker (VVD) maandag in NRC Handelsblad.

In een advies aan Dekker stelt de Onderwijsraad dat de aandacht de afgelopen periode eenzijdig was gericht op meetbare doelen. Veel minder aandacht was er voor het bredere vakkenaanbod, algemene vorming en beroepspraktijkvorming.

Dekker zegt in NRC Handelsblad dat het advies belangrijke aanknopingspunten biedt om het onderwijs te verbeteren. Hij zet echter wel vraagtekens bij de onderbouwing. "Is het wel zo dat taal en rekenen andere belangrijke zaken verdringen?"

De staatssecretaris tekent aan dat het ministerie van Onderwijs in 2012 zelf een onderzoek heeft laten uitvoeren, waaruit bleek dat vorig jaar evenveel uren werden besteed aan taal en rekenen als twintig jaar geleden. Het gaat hierbij om de helft van de beschikbare onderwijstijd. Daarbij had vijf jaar geleden 'iedereen' het erover dat scholieren steeds slechter konden spellen en rekenen. "We moeten nu niet opeens alles over een andere boeg gooien."

Dekker denkt wel dat de raad een gevoel verwoordt dat bij veel docenten leeft. "We moeten dus in gesprek om dat gevoel weg te nemen en aan scholen laten merken dat er ruimte is breder te kijken dan taal en rekenen."

Het onderwijs draait volgens Dekker zeker niet alleen om taal en rekenen. "Het is ook belangrijk dat kinderen praktische vaardigheden ontwikkelen en dat ze sociaal-emotioneel groeien."