Bijeenkomst voor schoolbesturen in Utrecht

UTRECHT - Op 15 november (14.00-16.00 uur) kunnen schoolbesturen in het primair onderwijs bij FNV Bondgenoten in Utrecht in gesprek gaan over leerwinst en toegevoegde waarde. Daarover bericht de website van de PO-Raad

Tijdens de bijeenkomst zal Frans Janssens (bijzonder hoogleraar onderwijstoezicht aan de Universiteit Twente en coördinerend inspecteur bij de Inspectie van het Onderwijs) een toelichting geven op de uitkomsten van proeven, de voorlopige conclusies die daaraan worden verbonden en de conceptaanbevelingen voor het verdere beleid. Daarna gaan de aanwezigen hierover in gesprek.

De bijeenkomst is alleen bedoeld voor leden van de PO-Raad. Vooraf aanmelden is vereist. Surf voor meer informatie naar POraad.nl.

© Nationale Onderwijsgids / Richard Heeres