Kinderen

MAASTRICHT (Novum) - Het aantal leerlingen op vrije scholen voor voortgezet onderwijs is de afgelopen acht jaar met 22 procent toegenomen. In totaal gaat het om een groei van 1464 leerlingen. Dat meldt de Vereniging van Vrijescholen donderdag. Ook in krimpgebieden als Limburg en Noord-Brabant groeit het aantal leerlingen van vrije scholen bovengemiddeld.

De groei, die ook bij basisscholen zichtbaar is, is deels te verklaren met de behoefte van ouders en leerlingen aan veilige en kleinschalige scholen, denkt de vereniging. Ook is het volgens de vereniging de laatste jaren inzichtelijker geworden om te zien of vrije scholen voldoen aan de kwaliteitseisen die door de onderwijsinspectie worden gesteld.

Daarnaast lijken ouders en leerlingen het te waarderen dat vrije scholen hun leerlingen iets extra's kunnen bieden. Zo besteden de scholen volgens de vereniging meer aandacht aan de sociale en emotionele ontwikkeling dan andere scholen.

De vrije school is gebaseerd op de antroposofische leer van pedagoog Rudolf Steiner. In Nederland zijn bijna honderd vestigingen van vrije scholen met in totaal zo'n negentienduizend leerlingen.