Voor ruim de helft van de Nederlanders met kinderen (56%) zijn de kosten van de kinderopvang niet van invloed op de hoeveelheid dagen die ze per week werken. Dit geldt voornamelijk voor hoogopgeleiden; voor laagopgeleiden zijn de kosten van de kinderopvang wel een belemmering om meer dagen te gaan werken.

Dat blijkt uit Het Nationale Werkonderzoek van vacaturesite JobTrack, uitgevoerd door onderzoeksbureau Intelligence Group onder 21.917 respondenten.

Gevolgen van kabinetsplannen
Het nieuwe kabinet heeft aangekondigd te schrappen in de kinderopvangtoeslag. Volgens sommige politieke partijen is deze maatregel een belemmering voor mensen om méér te gaan werken. Uit onderzoek blijkt dat dit voor 56% van de mensen met kinderen niet uitmaakt. Zij willen ongeacht de prijs van de kinderopvang tijd doorbrengen met hun kinderen.

Van de VMBO-opgeleiden zegt 36% zijn werkweek niet uit te breiden als kinderopvang goedkoper wordt; de meerderheid van hen wil dus wél meer werken. Bij universitair geschoolden blijft de meerderheid (60%) hetzelfde aantal uren werken bij goedkopere kinderopvang.

Kinderen veranderen de mening
Een ander opvallend verschil is te zien tussen mensen met en mensen zonder kinderen. 'Voor mensen zonder kinderen geldt in meerderheid (64%) dat ze meer zouden gaan werken als de kosten van de kinderopvang dalen', zegt Marco de Weerd van Jobtrack. ‘Bij mensen met kinderen is dit 44%. Blijkbaar verandert hun mening zodra ze kinderen krijgen, dan willen ze toch tijd met de kinderen doorbrengen, ongeacht de kosten van de kinderopvang.'