Normal_female-middle-schooler-portrait-2023-11-27-04-53-59-utc

Soner Atasoy is vastberaden om de eerste islamitische middelbare school in Tilburg te openen. Begin juni heeft het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) groen licht gegeven voor de oprichting van deze school. Hoewel de gemeente Tilburg liever een andere initiatiefnemer had gezien, is Atasoy zelf optimistisch over de toekomst, dit meldt Omroep Tilburg.

Vanaf komend schooljaar zal Tilburg al een tweede islamitische basisschool hebben, wat de noodzaak voor een islamitische middelbare school onderstreept. De huidige basisschool heeft ongeveer 350 leerlingen en een wachtlijst van leerlingen die niet geplaatst kunnen worden. De gemeente erkent de behoefte aan islamitisch vervolgonderwijs en ondersteunt daarom de komst van de nieuwe middelbare school.

Steun uit de gemeenschap

Soner Atasoy heeft veel steun weten te verzamelen, met naar schatting 600 tot 800 ouderverklaringen van ouders met kinderen in de leeftijd van 10 tot 12 jaar. Er zijn voldoende ouderverklaringen opgehaald voor mavo, havo en vwo.

“Ik ben blij namens de ouders en de werkgroepen die namens de Tilburgse gemeenschap keihard hebben gewerkt. Zij worden nu beloond voor het harde werk. Ik ben de initiatiefnemer en ik doe het niet voor mezelf. Het is mooi om te zien dat het initiatief breed gedragen wordt door de Tilburgers,” zegt Atasoy.

Gemeentelijke voorkeur en samenwerking

Hoewel de gemeente Tilburg de voorkeur gaf aan een initiatief vanuit het bestaande islamitisch Primair Onderwijs (SIPO) bestuur, is Atasoy vastbesloten om met een schone lei te beginnen. Hij benadrukt dat hij geen wanbeleid voert en geen contact heeft met terroristische organisaties. Atasoy wil voorzichtig en zonder vooroordelen contact opnemen met de gemeente voor een nieuwe start.

“Ik wil niet naar het verleden kijken, ik wil opnieuw beginnen,” zegt Atasoy. Hij roept de gemeente op om samen een nuttige samenwerking aan te gaan en niet te oordelen op basis van vooroordelen.

Wethouder Rik Grashoff heeft aangegeven open te staan voor samenwerking met Atasoy: “Uiteraard gaan we de samenwerking aan. Er ligt immers een besluit vanuit het Rijk dat die school er kan komen. We hebben ‘Verenigd Tilburg’ intussen ook laten weten dit najaar met het schoolbestuur in overleg te willen gaan.”

Mogelijke samenwerking met SIPO

Mohamed Talbi, directeur van SIPO, heeft eerder aangegeven het jammer te vinden dat zijn organisatie niet de kans krijgt om een eigen middelbare school te starten. In het verleden hebben Talbi en Atasoy gesprekken gevoerd en Talbi zal overleggen binnen SIPO of er samengewerkt kan worden met Atasoy.

Ondanks het beperkte contact staat Atasoy open voor samenwerking met SIPO. “Er moet een warme overdracht komen tussen de basisschoolkinderen en de middelbare school. Dat is belangrijk zodat we ons aanbod daarop kunnen aansluiten. Alles draait om het kind,” aldus Atasoy.

Atasoy hoopt dat de nieuwe islamitische middelbare school in Tilburg een succes wordt en een waardevolle aanvulling vormt op het bestaande onderwijsaanbod in de regio.

Door: Nationale Onderwijsgids / Fleur Zomer