Normal_shot-of-a-group-of-teenagers-in-a-classroom-at-hig-2023-11-27-05-20-16-utc

Vanaf volgend schooljaar gaat het Lauwers College in Kollum zich profileren als een brede vakschool voor het vmbo. De school neemt afscheid van de term mavo en gaat meer praktijkgerichte vakken aanbieden. Dikkie Alkema wordt de nieuwe directeur en benadrukt de praktische insteek van de school: “Onze leerlingen komen uit een breed plattelandsgebied en zijn doeners die graag praktisch bezig zijn. Ons onderwijs moet daarbij aansluiten: praktijkgericht en met focus op vakmanschap.” Dit meldt RTV NOF.

Alle leerwegen binnen het vmbo van het Lauwers College zullen praktijkgerichte vakken bevatten. In de onderbouw oriënteren leerlingen zich praktisch op verschillende beroepen en opleidingen, terwijl de bovenbouw bestaat uit beroepsgerichte praktijkvakken. De school biedt een breed scala aan praktijkvakken, waaronder technische profielen zoals bouw, hout, metaal en installatie, evenals zorg & welzijn en sport & dienstverlening. Deze profielen bieden een naadloze overgang naar het mbo op alle niveaus.

“Wij willen dat onze leerlingen vakmensen worden, die hard nodig zijn in de techniek, zorg en andere sectoren. Onmisbare gouden handen met een prachtig perspectief op een goede plek op de regionale arbeidsmarkt,” aldus Alkema.

Gemengde en theoretische leerweg

Het Lauwers College Kollum vervangt de term ‘mavo’ door de formele term gt (gemengde en theoretische leerweg). “De term mavo legt te veel nadruk op theoretische vakken, terwijl wij willen benadrukken dat we een vakschool voor vmbo zijn,” legt Alkema uit. Deze verandering geeft de school de mogelijkheid om een beroepsgericht praktijkvak in alle leerwegen aan te bieden, zonder het niveau van het onderwijs te veranderen.

Persoonlijke ontwikkeling

Naast praktijkvakken besteedt de school ook aandacht aan vakken die leerlingen voorbereiden op hun toekomstige plek in de samenleving. “We focussen op basisvaardigheden zoals taal en rekenen, en geven de basisvakken Nederlands, Engels, wiskunde, biologie en andere theoretische vakken. Daarnaast is er ruimte voor levensbeschouwing en burgerschap, in lijn met onze identiteit als open christelijke school. We willen onze leerlingen iets meegeven dat waarde heeft voor hun persoonlijke ontwikkeling, niet alleen door aandacht voor cijfers, maar vooral door te kijken naar hun persoonlijke groei.”

Succesvolle resultaten

Afgelopen week werd het schooljaar afgesloten met de diploma-uitreiking, waarbij het slagingspercentage in de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg 100 procent was. “Een prachtig resultaat dat aantoont hoe belangrijk het Lauwers College Kollum is als vakschool voor vmbo in de regio. Ik ben trots om hier volgend schooljaar deel van uit te mogen maken,” besluit Alkema.