'Onderwijs niet gezien als kostenpost door de politiek'

Demissionaire onderwijsministers Robbert Dijkgraaf en Mariëlle Paul geven aan dat de politiek het onderwijs niet alleen maar ziet als kostenpost waarop men kan bezuinigen. Dat schrijven ze als reactie op het advies van de Onderwijsraad. De raad gaf namelijk als advies om het onderwijs als investering te zien. Zowel voor de samenleving als voor het individu. Dat meldt VOS/Abb.

De Onderwijsraad wijst er in het advies van januari op dat elk extra jaar onderwijs dat iemand volgt kan zorgen voor een gemiddelde loonstijging van 5 tot 10 procent in het latere werkleven. Ieder mens heeft recht op onderwijs. “Daar moet elk beschaafd land voor zorgen”, aldus de Onderwijsraad.

Overwegingen worden erkent 

De overwegingen van de Onderwijsraad worden erkent door de ministers. Van het beeld dat het onderwijs door de politiek wordt gezien als kostenpost herkennen de ministers weinig. De ministers verwijzen naar het regeerakkoord. Daarin staat dat er jaarlijks 4,7 miljard euro structureel wordt geïnvesteerd op de OCW-begroting. Dat geldt gaat naar onderwijskwaliteit en salarissen van leraren.

Doorgaan met lopende projecten 

De adviezen van de Onderwijsraad zien de ministers aan aansporing om door te gaan met lopende projecten. Zoals het project om de brede welvaartseffecten van het onderwijs in kaart te laten brengen. Het volgende kabinet moet volgens hen gaan beslissen over de onderwijsbegroting.

Door: Nationale Onderwijsgids / Femke van Arendonk