Ondersteuning van scholieren ondermaats volgens de Onderwijsinspectie

Op veel scholen is de extra ondersteuning van leerlingen die daaraan behoefte hebben niet goed genoeg, constateert de onderwijsinspectie. De organisatie deed onderzoek op tweehonderd scholen in het primair onderwijs, tachtig in het (voortgezet) speciaal onderwijs en bij 111 afdelingen van voortgezet onderwijs en praktijkscholen.

"Zorgelijk" noemt ze dat de helft van de opgestelde ontwikkelingsperspectieven (OPP's) in het basisonderwijs en vmbo niet voldoet aan de wettelijke vereisten. Bij havo/vwo voldeed met 73 procent nog geen driekwart. De OPP's in het (v)so zijn beter op orde dan in het regulier onderwijs, aldus de inspectie, hoewel ze ook daar niet allemaal voldoen aan de eisen.

Extra ondersteuning nodig 

Ongeveer een tiende van de leerlingen in het regulier onderwijs en een kwart tot de helft van de pupillen in het gespecialiseerd onderwijs heeft extra ondersteuning nodig. "Voor deze leerlingen is de kwaliteit van de extra ondersteuning van essentieel belang", benadrukt de inspectie.

Door: ANP