Leden RealistenRaad ontvangen voor onderwijsadviezen een certificaat

Het Europass Certificaat voor vrijwilligers, een mooie bos bloemen en oprechte woorden van dank en waardering. De leden van de RealistenRaad werden afgelopen dinsdag 28 mei in het zonnetje gezet voor hun deelname in schooljaar 2023-2024; en vooral voor hun waardevolle adviezen om de stap van praktijkonderwijs (pro) en voortgezet speciaal onderwijs (vso) naar de arbeidsmarkt succesvol te maken. De uitreiking vond plaats tijdens de feestelijke afsluitingsbijeenkomst van de RealistenRaad bij HPC Zuidwijk in Rotterdam-Zuid. Dat meldt PROVSO.WORKS.

De RealistenRaad is opgezet door PROVSO.WORKS, in samenwerking met expertisecentrum voor inclusief onderwijs CINOP-ECIO. PROVSO.WORKS realiseert samen met werkgevers projecten voor pro- en vso-leerlingen om de stap van school naar werk bestendiger, duurzamer, passender en leuker te maken. De RealistenRaad is een van deze projecten. De Realistenraad bestaat uit (oud-)leerlingen uit het pro en vso. Zij denken en praten mee over projecten van PROVSO.WORKS en delen hun ervaringen in en met het onderwijs. Tegelijkertijd ontwikkelen de leden van de RealistenRaad hun eigen competenties, zoals het voeren van (advies)gesprekken en vragen stellen. Dat vergroot hun kansen op de arbeidsmarkt.

Goede ideeën

Annette van Waning, directeur PROVSO.WORKS: "Sinds de oprichting in 2019 is ons standpunt: wij praten niet óver, maar mét jongeren. De slogan van de RealistenRaad is: “Mogen we even in jouw hoofd kijken?” De koppies van deze jongeren zitten namelijk vol ontzettend goede ideeën over welk type onderwijs bij hen past en hoe de stap van school naar werk verbeterd kan worden. Naar die ideeën wordt alleen lang niet altijd gevraagd. Of de jongeren krijgen in het onderwijs of bij werkgevers onvoldoende tijd of gelegenheid om hun ideeën te delen. Wij praten met jongeren, nemen de adviezen serieus en gebruiken ze om onze projecten te verbeteren."

Touwtjes in Handen 

De zeven leden van de RealistenRaad bedachten afgelopen schooljaar onder meer de naam voor het project Touwtjes in Handen. Daarnaast adviseerden ze om een certificaat te koppelen aan het project Toekomstcoach, waarbij jongeren ondersteuning krijgen in hun laatste jaar school en eerste jaar werk. Annette van Waning: "Aan dat certificaat hadden wij zelf niet gedacht. Ook tijdens de laatste bijeenkomst gaven de jongeren nog goede adviezen. Denk aan bezoeken van projecten van PROVSO.WORKS en werkgevers, vanaf komend schooljaar. En we gaan op hun advies zelfs kijken naar een andere, meer pakkende naam dan de RealistenRaad."

Ontwikkelen van hun adviesrol en participatievaardigheden 

De deelnemers van de RealistenRaad werden vanaf september 2023 door een professional begeleid en kregen training voor het ontwikkelen van hun adviesrol en participatievaardigheden. Acht maanden lang besteedden ze gemiddeld zo’n 10 uur per maand aan hun taak, naast werk, studie of stage. Dat leverde niet alleen interessante werkervaring op maar ook het Europass Certificaat met daarop de competenties die ze tijdens het project hebben verworven. Daarnaast leverden zij een maatschappelijke bijdrage aan het vergroten van inclusieve samenwerking.

Een deel van de deelnemers is ook volgend jaar aan de RealistenRaad verbonden, zodat kennis en ervaring goed overgedragen kan worden aan nieuwe deelnemers. Abdel Moussaoui (28) is een van hen. Hij kijkt met plezier terug op dit jaar schooljaar. "Ik heb zelf ooit praktijkonderwijs gevolgd en werk inmiddels als conciërge en onderwijsassistent bij HPC Zuidwijk. Ik vind het belangrijk dat jongeren instromen naar pro en vso. De RealistenRaad was ook van toegevoegde waarde voor mijn eigen ontwikkeling. Ik heb geleerd hoe ik mijn mening kan geven en hoe ik goed kan samenwerken met andere leden van de raad. Daar heb ik mijn werk weer profijt van."

Door: Nationale Onderwijsgids 
Beeld: Rutger Geerling