Koningin Máxima bezoekt VMBO 't Venster voor 'Méér Kunst en Cultuur in School'

Hare Majesteit Koningin Máxima bezoekt woensdagochtend 5 juni VMBO ‘t Venster in Arnhem als flagshipschool voor het programma ‘Méér Kunst en Cultuur in School en Omgeving’. De school betrekt professionals uit het onderwijs, culturele partijen en de gemeente en zorgt voor een creatief aanbod op en na school. De samenwerking is erop gericht leerlingen in het Nederlandse onderwijs gelijke kansen te bieden. Koningin Máxima is erevoorzitter van Méér Muziek in de Klas. Dat meldt de Rijksoverheid.

Koningin Máxima bezoekt onder andere een workshop mode, waar het ontwerpen, maken en presenteren van kleding centraal staat. Bij de workshop techniek wordt een oud busje omgebouwd  tot foodtruck. In de keuken bereiden leerlingen een maaltijd voor, die in het schoolrestaurant wordt uitgeserveerd aan ouderen uit een zorginstelling in de buurt. Koningin Máxima bekijkt ook workshops dans en muziek. Zij spreekt daarbij met leerlingen over het creatieve aanbod in de middagen na schooltijd, waar zij hun talenten kunnen ontdekken, elkaar ontmoeten en vriendschappen sluiten.

Verrijkte schooldag 

Aansluitend neemt Koningin Máxima deel aan een rondetafelgesprek over de verrijkte schooldag van ’t Venster. Coalitiepartners die een bijdrage leveren, vertellen over hun rol en visie op Méér Kunst en Cultuur in School en Omgeving en het bieden van gelijke kansen.

Creatieve lessen 

Door de extra creatieve lessen ziet stichting Méér Muziek in de Klas VMBO ’t Venster als creatief boegbeeld voor andere scholen in het Voorgezet Onderwijs. Zo worden meer leerlingen bereikt, naast het programma voor het primair onderwijs. 

Structureel muziekonderwijs voor alle basisschoolkinderen 

De stichting Méér Muziek in de Klas zet zich sinds 2015 in voor structureel muziekonderwijs voor alle basisschoolkinderen in Nederland en het Caribisch gebied. In 2023 is het werk van de stichting verbreed naar het toegankelijk maken van een breed cultuuraanbod voor kinderen en jongeren voor wie dat niet vanzelfsprekend is. Het doel is de wereld van de leerling te vergroten en een bijdrage te leveren aan de cognitieve, sociale en creatieve ontwikkeling van kinderen. De stichting sluit aan bij het programma School en Omgeving van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. 

Door: Nationale Onderwijsgids