Leerlingen voortgezet onderwijs kunnen amper bidden op school

Liefst 25.000 landgenoten, voornamelijk Nederlandse moslims, scharen zich achter de oproep van Stichting Gebed op Werk om stilteruimtes te normaliseren op Nederlandse werkplekken en scholen. Zij lopen er tegenaan dat enkele (1 of 2) van de 5 dagelijkse gebeden aanbreken terwijl zij op werk of school zijn. Een multifunctionele stilteruimte dat vrij is van elk soort geloofssymbool, stelt hen in staat om deze gebeden in hun eigen tijd te verrichten. Dat meldt Gebed op Werk.

Salim Mohamed Nur, voorzitter van Stichting Gebed op Werk, zegt hierover het volgende: “De behoefte is levensgroot, maar vaak bereiken deze signalen de directiekamers niet eens. Dat heeft te maken met het feit dat veel moslims deze behoefte niet durven uit te spreken. Die angst is te verklaren door het algehele anti-Islam sentiment van de afgelopen 2 decennia. Dat is triest en erg jammer, want tegelijkertijd zien we dat veel bestuurders welwillend zijn als je uitlegt waar het daadwerkelijk over gaat.”

Bidden op school 

71 procent van de werkende respondenten geeft aan te kunnen bidden op hun werk. Slechts 44 procent van de naar schoolgaande respondenten geeft aan te kunnen bidden op school. Daarbij is het zo dat er enorme verschillen zijn per type onderwijsinstelling. Op hogescholen en universiteiten speelt het probleem nauwelijks. Vooral het voortgezet onderwijs loopt nog erg achter. Slechts 20 procent van middelbare scholieren kan (in eigen tijd) bidden op school.

Voortgezet onderwijs is dramatisch 

Salim zegt hierover het volgende: "De resultaten zijn verrassend en tegelijkertijd zeer bedroevend te noemen. We zien dat er over de gehele linie ruimte voor verbetering is, maar omdat de situatie in het Voortgezet Onderwijs zo dramatisch is, lijkt al het andere wel mee te vallen. Het VO loopt hierin minstens 10 jaar achter op werkgevers en hoger onderwijsinstellingen."

Informatiepakketten 

Naar aanleiding van de onderzoeksresultaten heeft Stichting Gebed op Werk meteen actie ondernomen door informatiepakketten te versturen naar 475 schoolleiders in de 5 grote provincies (Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht, Noord-Brabant en Gelderland). Hiermee wil de stichting schoolleiders informeren over de bid-behoefte van Nederlandse moslims en roept ze hen op om een inclusieve stilteruimte te realiseren. Ook nodigt de stichting hen uit voor een fysieke Meet & Greet informatiebijeenkomst later dit jaar.”

Meet & Greet 

Salim: “het is tijd om dit gesprek op een oprechte en volwassen manier te voeren. Daarom nodigen we schoolleiders uit voor een fysieke Meet & Greet in Utrecht. Het zal een avond worden waarin we van gedachten wisselen en in een vertrouwde setting met elkaar in debat zullen gaan. De bedoeling van deze avond is dat we echt eens de tijd nemen om te luisteren naar elkaars standpunten.”

Door: Nationale Onderwijsgids