Koningin Máxima aanwezig bij educatieve voorstelling van KiKiD op Tobiasschool

Hare Majesteit Koningin Máxima, erevoorzitter van Stichting MIND Us, heeft donderdagochtend 21 maart de voorstelling Talk To Me van KiKiD bijgewoond op de Tobiasschool in Amsterdam. Dat meldt de Rijksoverheid.

Stichting KiKiD maakt educatieve theatervoorstellingen, trainingen en online lesmaterialen voor basis- en middelbare scholen over sociaal emotionele thema’s als mentale gezondheid, seksualiteit, (cyber)pesten en sociale media, drank- en drugsgebruik en geld en schulden. Weerbaarheid, een positief zelfbeeld en respect voor jezelf en anderen vormen de rode draad in hun programma’s. Tijdens de voorstelling Talk To Me worden er korte scènes gespeeld over bijvoorbeeld prestatiedruk, sombere gedachten en eenzaamheid. Na een scene gaan de acteurs, tevens jongerenwerkers, in kleine groepjes in gesprek met de leerlingen. De voorstelling is grotendeels gebaseerd op de eigen ervaringen van de jongerenwerkers.

Gesprekken met leerlingen uit derde leerjaar vmbo 

Koningin Máxima bekeek enkele scènes van Talk To Me en sloot aan bij de gesprekken met leerlingen uit het derde leerjaar vmbo. De Tobiasschool, onderdeel van het Voortgezet Onderwijs van Amsterdam (VOvA), een openbare scholengroep in Amsterdam, is een kleine school voor speciaal basisonderwijs en vmbo kader- en basisberoepsgerichte leerweg. Aansluitend sprak Koningin Máxima met vertegenwoordigers van de Tobiasschool en medewerkers van KiKiD over het belang van het bespreekbaar maken van mentale gezondheid op scholen. Ook werd ingegaan op de werkwijze van KiKiD en de samenwerking tussen gemeenten en scholen.

Mentaal gezond opgroeien 

MIND Us wil dat jongeren grip krijgen op hun mentale gezondheid, zich veerkrachtig ontwikkelen en hulp weten te vinden als dat nodig is. Samen met organisaties als KiKiD wil MIND Us jongeren mentaal gezondlaten opgroeien, bijvoorbeeld door met onderwijsinstellingen een mentaal gezonde leeromgeving te creëren.

Door: Nationale Onderwijsgids