Twee miljard euro aan coronageld is niet in het onderwijs terechtgekomen

Het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) had voor het funderend en voortgezet onderwijs 5,8 miljard euro beschikbaar gesteld om de leerachterstanden na de coronapandemie weg te werken. Follow the Money deed vervolgens onderzoek hiernaar, en wat bleek? Er ligt nog ongeveer 2 miljard euro op de plank. De demissionaire onderwijsministers lieten in november aan de Tweede Kamer weten dat het om 971 miljoen euro zou gaan. Daarvan ging 883 miljoen euro naar het primair onderwijs. Dat meldt Beter Onderwijs Nederland. 

De onderwijsinstellingen kregen geld uitgekeerd op basis van het aantal leerlingen. Voor de zomervakantie van 2023 moest al het geld gebruikt zijn om achterstanden weg te werken. Hoe langer scholen zouden wachten hiermee, hoe groter de achterstanden zouden worden.

Jaarrekeningen van 2022 

De jaarrekeningen van 2022 van tweehonderd schoolbesturen in Nederland werden door Follow the Money onderzocht. De schoolbesturen kregen de NPO-gelden wel overgemaakt, maar onder de lumpsum. Op basis van het aantal leerlingen dat ingeschreven staat op een school wordt de lumpsum jaarlijks vastgesteld. Schoolbesturen mogen de lumpsum naar eigen inzicht uitgeven.

Door: Nationale Onderwijsgids / Femke van Arendonk