Plekken speciaal onderwijs eerst naar eigen leerlingen van scholenkoepel

Scholenkoepel Boor in Rotterdam geeft leerlingen van hun eigen basisschool voorrang voor een plekje op het speciaal onderwijs. Onacceptabel, zegt Michiel Minderhoud van Passend Primair Onderwijs. Leerlingen die niet op een school van Boor zitten, moeten soms wel een jaar wachten op een plekje op een cluster 4-school in het speciaal onderwijs. Daar krijgen kinderen met psychiatrische stoornissen en ernstige gedragsproblemen les. Door hun problematiek lukt het lang niet altijd om ze op het reguliere onderwijs te houden, waardoor ze komen thuis te zitten. Dit meldt PZC.

 

Juist als een kind noodgedwongen thuiszit, verergeren de leer- en gedragsproblemen. Ouders ervaren ook enorme belasting. Ze kunnen wellicht zorgverlof opnemen en vakantiedagen verbruiken, maar als hun kind lang thuis zit moeten ze weer naar werk. Het is voor ouders ondoenlijk om een jaar met hun kind thuis te blijven. Soms moet een ouder toch stoppen met werken, wat financiële gevolgen heeft en tot grotere druk op het gezin leidt.

Ongelijkheid tussen leerlingen

PMO ziet dat de voorrangsregel bij Boor leidt tot ongelijkheid tussen Rotterdamse kinderen op een Boor-school en kinderen die op een andere school zitten. Volgens de scholenkoepel is deze regel samen met alle schoolbesturen afgesproken en doet Boor niets anders dan zich aan de afspraken houden. De andere aanbieders van speciaal onderwijs (iHUB en Yulius) bieden geen regulier onderwijs, waardoor de impact van de voorrangsregel groter is, aldus Boor. Een woordvoerder stelt bovendien dat de lange wachttijden worden veroorzaakt door een tekort aan plaatsen, niet door de voorrangsregels.

'Iedere leerlingen zou evenveel kans moeten maken'

Ouders & Onderwijs vraagt zich ondertussen ook af of dit wel eerlijk beleid is. “Op grond van een gelijke behandeling zou iedere leerling in Rotterdam en omgeving evenveel kans moeten maken op een plekje in het speciaal onderwijs.”

Door: Nationale Onderwijsgids / Johanne Levinsky