Keti Koti nu officieel bijgeschreven op Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland

Keti Koti, de dag van de herdenking en viering van de afschaffing van de slavernij, is samen met Dia di Emansipashon (Kòrsou / Boneiru), Dia di Emancipacion (Aruba), Emancipation day (St.Maarten/Saba/St. Eustatius), bijgeschreven op de Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland. Dat meldt NINsee.

Het certificaat is zaterdag 2 december 2023 officieel ondertekend door Urwin Vyent, directeur NiNsee, en Linda Nooitmeer, voorzitter bestuur NiNsee, tijdens een feestelijke bijeenkomst in het Stadsarchief in Amsterdam. 

Borging van het immaterieel erfgoed 

Bijschrijving in de Inventaris Immaterieel erfgoed is een middel om de beoefenaars te helpen bij het levend houden van hun immaterieel erfgoed. Met de bijschrijving in de Inventaris laten de gemeenschappen zien dat ze bezig zijn met de borging van het immaterieel erfgoed en werken ze aan de zichtbaarheid en de bespreekbaarheid van het erfgoed. De bijschrijving van Keti Koti vond plaats op de voordracht van het Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden en Erfenis, NiNsee. Keti Koti is sinds 2020 ook opgenomen in de Canon van Nederland, de vijftig vensters met belangrijke historische gebeurtenissen voor Nederland.

Keti Koti - Scholenontbijt

Voor de leerlingen van de groepen 7 en 8 uit verschillende Amsterdamse stadsdelen vond er dit jaar ook weer een Keti Kot-Scholenontbijt plaats. Tijdens het ontbijt ontmoeten ze leerlingen van basisscholen uit de verschillende stadswijken. Samen staan ze dan stil bij de betekenis van Keti Koti. Op deze manier leren leerlingen elkaar kennen en delen ze emoties en kennis over Keti Koti uit. 

Door: Nationale Onderwijsgids