Minder aanvragen voor nieuwe scholen ingediend dan in voorgaande jaren

Onderwijsminister Paul heeft in een brief aan de Tweede Kamer gemeld dat er 39 aanvragen zijn ingediend voor bekostiging van nieuwe scholen in het funderend onderwijs. De scholen willen vanaf schooljaar 2025-2026 beginnen. Dat zijn wel minder aanvragen dan vorig jaar en het jaar daarvoor. Dat meldt VOS/Abb.

Sinds 2021 verloopt het proces voor het stichten van scholen volgens de Wet meer ruimte voor nieuwe scholen. Dat geldt voor zowel het primair onderwijs als het voortgezet onderwijs. De belangstelling onder ouders en leerlingen staat centraal bij het besluit om een school voor bekostiging in aanmerking te laten komen. Ook wordt er gekeken naar de verwachte kwaliteit van het onderwijs.

Aanvragen 

De minister meldt dat er voor 1 juli 76 aanvragen zijn ingediend. Daarvan zijn er 52 in het primair onderwijs en 24 in het voortgezet onderwijs. Voor deze initiatieven zijn er in totaal 5.449 ouderverklaringen afgegeven en hebben 39 initiatieven voor de deadline van 1 november een aanvraag voor bekostiging ingediend.

Door: Nationale Onderwijsgids / femke van arendonk