Schoolreisjes vaker afgelast vanwege wijziging vrijwillige ouderbijdrage

Scholen stoppen steeds vaker met het organiseren van schoolreisjes of andere buitenschoolse activiteiten, zoals bijvoorbeeld het kerstontbijt. Dat blijkt uit onderzoek van de gemeente Den Haag, de schoolbesturen en Stichting Leergeld. De oorzaak van het stoppen van deze activiteiten is een wetswijziging die goedbedoeld was, maar slecht uitpakt. De gemeente Den Haag legt nu zelf geld bij. Dat meldt Omroep West. 

De nieuwe regeling omtrent de vrijwillige ouderbijdrage schijnt heel wat scholen in de problemen te brengen. De ouderbijdrage was altijd al vrijwillig, maar scholen hoefden ouders hier niet op te wijzen. Omdat ze nu wel verplicht zijn omdat te doen, haken verschillende ouders af. Daardoor komt er geen geld meer bij het schoolbudget en zijn er ook verscheidene scholen al gestopt met schoolreisjes. Haagse ouders met een kleine beurs krijgen sinds 2021 de ouderbijdrage niet meer vergoed, maar zij krijgen wel de Ooievaarspas. Met deze pas zou het mogelijk moeten zijn dat hun kinderen ook mee kunnen op schoolreis.

Ooievaarspas 

Uit het onderzoek komt naar voren dat een flink aantal scholen te maken heeft met teruglopende inkomsten uit de vrijwillige ouderbijdrage. Ouders die vroeger aanspraak maakten op de Ooievaarspas betalen nu geen ouderbijdrage. Daarnaast zijn er ook veel ouders die vroeger geen Ooievaarspas hadden, maar nu wel in de financiële problemen komen en daardoor geen ouderbijdrage meer kunnen betalen. En ook sommige ouders die de bijdrage nog wel kunnen betalen, betalen deze niet meer. Omdat nu duidelijk wordt gemaakt dat de ouderbijdrage vrijwillig is en deelname aan schoolreisjes vanwege de wetswijziging toch wel gegarandeerd is.

Verschillen tussen scholen worden groter 

Het probleem speelt met name in de kwetsbare wijken. Ouders die de bijdrage nog wel kunnen betalen, betalen deze ook en daardoor kunnen die scholen nog steeds schoolreisjes organiseren. De wetswijziging zorgt er nu dus voor dat de verschillen tussen leerlingen kleiner zijn geworden, maar de verschillen tussen scholen juist groter.

Subsidie

Daarom trekt het college van de gemeente Den Haag nu de portemonnee en verhoogt de subsidie dit jaar van 360.000 euro naar 1,3 miljoen euro. Scholen kunnen nu dus een subsidie van 40 of 50 euro per leerling aanvragen, in plaats van 10 of 20 euro. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zoekt nog naar oplossingen voor dit probleem. Het hangt er nog wel vanaf of in 2024 in Den Haag ook nog maatregelen nodig zijn.

Door: Nationale Onderwijsgids / Femke van Arendonk