Geen structureel geld voor praktijkgerichte programma's in vmbo

Voor praktijkgerichte programma’s (pgp’s) in de gemengde en theoretische leerweg van het vmbo komt er geen structurele financiering. Onderwijsminister Dennis Wiersma kondigde wel aan dat er een subsidieregeling komt. Dat meldt VOS/Abb. 

Minister Wiersma geeft wel aan dat hij zich ervan bewust is dat het aanbieden van een examenvak als het pgp geld kost, maar dat er toch geen structurele financiering komt. Wiersma is wel van plan om de subsidie in 2024 beschikbaar te stellen. De subsidie zal dan waarschijnlijk bestaan uit twee delen: een bedrag om scholen te helpen bij  investeringen die nodig zijn voor het pgp en een bedrag om scholen tegemoet te komen in de opstartkosten. Het is nog niet bekend hoe hoog de subsidie precies wordt. 

Door: Nationale Onderwijsgids /Femke van Arendonk