Verschillen in verwachte groei in het primair en voortgezet onderwijs

Het aantal leerlingen in het primair onderwijs blijft tot 2029 nagenoeg gelijk. Het voortgezet onderwijs groeit in de komende twee jaar nog, maar daarna gaat het aantal leerlingen dalen. Dat is te zien in de referentieraming OCW 2023. Dat meldt VOS/abb.

Dit schooljaar zijn er meer leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs dan werd verwacht in 2022. Dat komt met name door de instroom van vluchtelingen uit Oekraïne. Het aantal leerlingen in het primair onderwijs is dit jaar ongeveer 1.472.900. Dat zijn er 5400 meer dan in de raming van 2022 werd verwacht. 

Voortgezet onderwijs 

In het voortgezet onderwijs zitten nu ongeveer 941.600 leerlingen. Dat zijn er 7400 meer dan vorig schooljaar en 2400 meer dan er eerder werd verwacht.

Door: Nationale Onderwijsgids / Femke van Arendonk