Onderwijsminister Wiersma wil onderwijs centraal gaan aansturen

Onderwijsminister Dennis Wiersma heeft aangekondigd dat het primair en voortgezet onderwijs meer centraal moet worden aangestuurd vanuit Den Haag. Hij wil onder andere kijken naar een alternatief voor de lumpsumbekostiging. Dat meldt VOS/Abb. 

Wiersma spreekt in zijn brief aan de Tweede Kamer over een ‘herbezinning’ op de deregulering die in de jaren 80 van de vorige eeuw werd ingezet. Wiersma vindt de overheid nu te afstandelijk en dat moet een betrokken overheid worden. Want zo’n overheid kan ‘het primaat van de klas en de leraar beschermen’. Wiersma geeft wel aan dat alleen de centrale overheid goed onderwijs kan waarborgen en voor kansengelijkheid kan zorgen. De schoolbesturen en de scholen zelf kijken volgens Wiersma niet verder dan hun eigen belang.

Lumpsumfinanciering 

Wiersma opperde ook dat er een alternatief kan komen voor de lumpsumfinanciering. Deze financiering zorgt er nu voor dat schoolbesturen binnen bepaalde marges een bestedingsvrijheid hebben.  

Door: Nationale Onderwijsgids / Femke van Arendonk