Minister Wiersma ziet risico's en kansen bij gebruik ChatGPT

Tekstgenerator ChatGPT en vergelijkbare ontwikkelingen op het gebied van AI brengen risico’s met zich mee, maar ze bieden ook kansen. Dat geeft onderwijsminister Dennis Wiersma aan in antwoord op Kamervragen. Dat meldt VOS/abb.

“De risico’s kunnen voortkomen uit de werking van de tool, waar het ondanks ingebouwde waarborgen mogelijk is om bevooroordeelde of discriminerende antwoorden de krijgen. Ook zijn er risico’s op het gebied van privacy en autonomie van leerlingen. Verder kan generatieve AI zoals ChatGPT gebruikt worden voor schadelijke doeleinden, zoals het verspreiden van desinformatie en phishing.” 

Kritisch lezen en kritisch analyseren 

Volgens Wiersma is ChatGPT geen geschikte tool om schrijfvaardigheden mee te leren. Vaardigheden als kritisch lezen en het kritisch analyseren van teksten, het toepassen van opgedane kennis, mediawijsheid en digitale geletterdheid worden nog belangrijker in de nabije toekomst.

Inzet AI in het onderwijs 

 Maar Wiersma wijst ook op de kansen die AI biedt. Daarvoor wordt er verwezen naar de Verkenning naar het Nederlands Onderwijslab Artificiële Intelligentie (NOLAI) uit september 2020. “In co-creatie werken zij aan een goede inzet van AI in het onderwijs, vanuit een pedagogische en didactische basis”, aldus minister Wiersma. 

Door: Nationale Onderwijsgids / Femke van Arendonk