Examens gaan dit jaar weer net zoals voor corona

Onderwijsminister Dennis Wiersma benadrukt dat hij in het belang van de leerlingen ervoor heeft gekozen om dit jaar geen compenserende maatregelen meer in te zetten voor de examen in het reguliere voortgezet onderwijs. Dat was zijn reactie op vragen uit de Tweede Kamer over dit onderwerp. Dat meldt VOS/abb. 

 

In de afgelopen jaren waren er compenserende maatregelen getroffen voor examenleerlingen vanwege de coronacrisis. De examenleerlingen konden zich vanwege de schoolsluitingen en het online onderwijs niet optimaal voorbereiden op hun examens. Maar Wiersma gaf in november 2022 al aan dat dit niet meer nodig zou zijn. Hij maakte toen in een brief aan de Tweede Kamer bekent dat hij alle coronamaatregelen zou schrappen. Alleen het tweede tijdvak van de centrale examens en de afnameperiode van de digitale examens in het vmbo en het schriftelijk examen en het praktisch examen worden dit jaar nog wel verlengd. Voor de rest gaan de examens terug naar de situatie van voor corona.

LAKS

Het LAKS lanceerde als reactie daarop de online petitie #RedMijnDiploma. De petitie werd in januari overhandigd aan de Tweede Kamer. Volgens het LAKS is het ook dit jaar nog nodig dat er een extra herkansingsmogelijkheid komt en dat de examens worden verspreid over twee tijdvakken. Minister Wiersma liet in februari al weten dat hij niet tegemoet zal komen aan de wensen van het LAKS.

Geschikte vaardigheden en kennis 

Wiersma gaf toen al aan dat de omstandigheden het toelaten om van leerlingen dit jaar een prestatie te vragen die vergelijkbaar is met de prestatie van voor corona. Wiersma voegde daaraan toe dat het voor het vervolgonderwijs en de verdere loopbaan van de leerlingen van essentieel belang is de ze geschikte vaardigheden en kennis opdoen. En het centraal examen is dé gelegenheid om die kennis en vaardigheden te toetsen.

Na vragen uit de Tweede Kamer herhaalt minister Wiersma nu dezelfde standpunten. “Ik vind het heel belangrijk dat leerlingen zo goed mogelijk voorbereid zijn op de stap naar het vervolgonderwijs. Door van de leerlingen weer dezelfde prestatie te vragen als van voor corona zorg ik ervoor dat zij in de beste positie zijn om de volgende stap in hun loopbaan te zetten.”

Door: Nationale Onderwijsgids / Femke van Arendonk