LAKS reageert op het besluit om geen maatregelen te nemen bij eindexamens

Afgelopen week heeft Minister Wiersma voor Primair en Voortgezet Onderwijs in een schriftelijke reactie aan het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) en de Kamercommissie van OCW laten weten dat hij geen extra maatregelen zal treffen voor de eindexamenkandidaten van 2023. Deze keuze maakt hij ondanks het feit dat er door het onderwijsveld veel zorgen zijn geuit. Naast het LAKS deden ook de VO-raad, SPV, Ouders en Onderwijs, en verschillende politieke partijen al oproepen aan de minister. De minister erkent in zijn reactie de lastige situatie van de examenkandidaten, maar laat het na om gepaste maatregelen te treffen. De minister denkt dat het scholen zelf lukt om maatregelen te nemen die examenkandidaten helpen met hun stress en hun opgelopen achterstanden en steunt leerlingen daarom niet met extra examenmaatregelen. Dat meldt het LAKS.

Over deze keuze is veel teleurstelling in het onderwijsveld. Janouke van Meerveld, voorzitter LAKS: “De oplossingen die minister Wiersma noemt in de brief zijn niet afdoende. Hij stelt onder andere voor dat leerlingen zelf met hun school in gesprek moeten om zich voor te bereiden op het examen. Dat is de omgekeerde wereld. Het probleem ligt niet bij de scholier, maar het systeem dat hen in steek heeft gelaten.” Het LAKS betreurt dat de minister niet in beweging komt om de examenkandidaten een eerlijke kans op het diploma te bieden.

Actie #redmijndiploma 

Afgelopen december stuurde het LAKS, samen met de VO-raad en SPV, een brief naar de minister   met de vraag of hij tóch maatregelen wilde overwegen. Ook hebben ze in december een maand lang actie gevoerd onder de noemer #redmijndiploma. Dit deed de scholierenvereniging om breed aandacht te vragen voor de moeilijke situatie waar de eindexamenkandidaten zich in bevinden. De petitie, met de oproep om een extra herkansing en de mogelijkheid tot spreiding over twee tijdvakken te krijgen, is inmiddels meer dan 10.000 keer ondertekend. Deze petitie heeft het LAKS in januari overhandigd aan de Kamercommissie van OCW en nu ligt er deze teleurstellende reactie van de minister.

Extra herkansing en mogelijkheid tot spreiding 

Van Meerveld: “We willen nog een keer onze grote zorg uitspreken: jongeren voorbereiden op de maatschappij doe je door ruimte te bieden en recht te doen aan de situaties van deze examenkandidaten en niet door ze onnodig te laten vastlopen in het systeem. Daarom vragen wij de minister nog een keer dringend: geef de eindexamenkandidaten van 2023-2023 een extra herkansing en mogelijkheid tot spreiding.” Het LAKS blijft de komende tijd namens examenkandidaten oproepen tot #redmijndiploma.”

Door: Nationale Onderwijsgids