Bijstelling kerndoelen basisvaardigheden op koers

Onderwijsminister Dennis Wiersma meldt in een brief aan de Tweede Kamer dat het haalbaar is om de bijgestelde kerndoelen voor de basisvaardigheden op tijd en moet voldoende kwaliteit te kunnen opleveren. Dat meldt VOS/ABB.

Wiersma meldt dat alle scholen die subsidie voor het verbeteren van de basisvaardigheden hebben gekregen, hiermee ook al aan de slag zijn gegaan. “De basisteams die de scholen ondersteunen hebben met 115 scholen contact gehad. Deze scholen geven aan dat heldere doelen, met specificatie van het beheersingsniveau, scholen in de toekomst nog beter in staat kunnen stellen om te werken aan de basisvaardigheden.”

Conceptkerndoelen 

De eerste conceptkerndoelen zijn volgens de planning klaar. Zij voldoen ook aan de criteria die minister Wiersma in de werkopdracht heeft meegegeven. Inmiddels wordt er ook al gewerkt aan nieuwe conceptkerndoelen voor burgerschap en digitale geletterdheid. Die doelen zijn zeer waarschijnlijk in het voorjaar klaar. Alles kerndoelen zullen in het najaar van 2023 worden opgeleverd. 

Door: Nationale Onderwijsgids / Femke van Arendonk