Steunpunt voor holocausteducatie in Amsterdam

De gemeente Amsterdam gaat samen met de Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding (NCAB) een steunpunt opzetten voor scholen, waar zij terecht kunnen met vragen over Holocausteducatie en antisemitisme. Het steunpunt kan bijvoorbeeld verwijzen naar verschillende lesmethodes en pedagogische ondersteuning aanbieden om het bespreken van de Holocaust eenvoudiger te maken. De NCAB en de gemeente Amsterdam gaan in gesprek met het Amsterdamse onderwijsveld en experts over de invulling van het steunpunt. Dit meldt Rijksoverheid. 

Uit recent onderzoek van de Anne Frank Stichting bleek dat 14 procent van de docenten in het voortgezet onderwijs het afgelopen jaar is geconfronteerd met ontkenning of bagatellisering van de Holocaust. 42 procent van hen was getuige van antisemitische incidenten in de klas. De samenwerking komt voort uit het Werkplan Antisemitismebestrijding van de NCAB en moet een bijdrage gaan leveren aan de kwaliteit en het bereik van Holocausteducatie.

Cruciaal onderdeel in strijd tegen antisemitisme 

“Holocausteducatie is een cruciaal onderdeel in de strijd tegen antisemitisme, discriminatie en uitsluiting. Deze donkere periode van onze geschiedenis mag aan geen enkele leerling voorbijgaan. Het is daarom van belang te bezien hoe we hulp aan docenten, die dat vragen, zo laagdrempelig mogelijk kunnen organiseren. Ik ben blij dat Amsterdam als eerste gemeente hierin de voortrekkersrol neemt en wil elders in het land in gesprek gaan, om ook daar lokale ondersteuning te bieden", zegt Eddo Verdoner, Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding.

Door: Nationale Onderwijsgids