'Met de medezeggenschap op scholen is het goed gesteld'

Met de medezeggenschap op scholen gaat het over het algemeen goed. Dat blijkt uit een gezamenlijk onderzoek van de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO), Ouders & Onderwijs, het Landelijke Aktie Komitee Scholieren (LAKS) en de Reformatorische Oudervereniging (ROV). Dat meldt VOS/ABB. 

Uit het onderzoek komt naar voren dat ouders, leerlingen en medewerkers in het primair en voortgezet onderwijs hun werk in de medezeggenschapsraad (MR) vooral als positief ervaren. De samenwerking is goed en er wordt serieus meegepraat over de ontwikkelingen binnen de school. Er komt echter ook naar voren dat één op de drie MR-leden onvoldoende kennis heeft.

Achterban 

Een ander minpunt is dat het contact met de medezeggenschapsraden met hun achterban redelijk slecht is. Weinig mensen reageren op vragen vanuit de MR. 

Resultaten 

De resultaten van het onderzoek staan in de publicatie Staat van de Medezeggenschapsraad

Door: Nationale Onderwijsgids / Femke van Arendonk