Bosatlas van toen, nu en de toekomst in het Allard Pierson museum

De Bosatlas heeft een belangrijke rol in de aankomende tentoonstelling Open kaart – van atlas tot streetmap van het Allard Pierson. De tentoonstelling toont zeven eeuwen cartografie in Nederland en werpt ook een blik op de toekomst. Aan de hand van talrijke kaarten en atlassen vanaf de vijftiende eeuw, neemt de tentoonstelling bezoekers mee op reis. Onder meer papieren Bosatlaskaarten uit verschillende periodes verzorgen deze reis, net als de interactieve Bosatlaskaarten uit de digitale Bosatlas. Behalve kaarten van Bos zijn ook kaarten van vermaarde cartografen zoals Blaeu, Ortelius en Ptolemaeus te zien en schetst TomTom een beeld van de toekomst van cartografie. De tentoonstelling loopt van 2 maart tot en met 16 juli 2023. Dat meldt Noordhoff. 

Met de digitale Bosatlaskaarten – die normaliter exclusief op scholen worden gebruikt – gaan bezoekers op verschillende plekken in de tentoonstelling zelf op ontdekkingstocht. Ze frissen hun geografische kennis op en doen tegelijkertijd maatschappelijke inzichten op. Ook laten de zeer actuele kaarten toekomstscenario’s zien over thema’s zoals klimaatverandering en de energietransitie. Speciaal voor bezoekende scholen heeft Noordhoff samen met het Allard Pierson een educatief programma ontwikkeld over de zeespiegelstijging. In Nederland, (Onder)waterland worden leerlingen door museumgidsen meegenomen langs de kaarten in de tentoonstelling die het stijgende water in beeld brengen. En ontdekken ze met creatieve en prikkelende activiteiten wat de zeespiegelstijging kan betekenen voor henzelf, Nederland en de wereld.

Digitale toevoegingen 

Al sinds het verschijnen van het eerste exemplaar in 1877 geeft De Bosatlas geografisch overzicht dat leidt tot maatschappelijk inzicht. Sinds kort wordt de traditionele Bosatlas op scholen verrijkt met een interactieve Digitale Bosatlas en Atlas- en Kaarttrainers. Deze digitale toevoegingen zorgen ervoor dat scholieren de kaarten anders gaan bekijken en begrijpen, maar ook gaan beleven. Het verhaal van de wereld waarin we leven wordt zo nog beter verteld aan scholieren. Hierdoor leren ze standpunten in te nemen en ontwikkelen ze zich tot betrokken wereldburgers.

Cartografiecollectie 

Alle kaarten die worden getoond bij de tentoonstelling Open kaart – van atlas tot streetmap behoren tot de cartografiecollectie van het Allard Pierson, een van de belangrijkste collecties van Europa. Een groot deel is in bruikleen van het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap (KNAG) dat in maart 150 jaar bestaat. Naast het tonen van de historische en actuele kaarten van de hand van o.a. Bos, Blaeu, Ortelius en Ptolemaeus verbeelden hedendaagse kunstenaars Remy Jungerman, Gert Jan Kocken en Qiu Zhijie hun reflecties op cartografie en schetst technologiebedrijf TomTom een beeld van de toekomst van cartografie.

Door: Nationale Onderwjsgids