VO-raad wil opnieuw een extra herkansing bij centrale examens 2023

Minister Wiersma heeft eind 2022 aan de Kamer laten weten dat de examens van 2023 grotendeels teruggaan naar de situatie van voor corona. In aanloop naar het schriftelijke overleg over dat besluit hebben de VO-raad, LAKS en Ouders & Onderwijs hun zorgen geuit over de vorderingen van veel leerlingen. Ook hebben de partijen het mentale welbevinden van de leerlingen onder de aandacht gebracht bij verschillende Kamerleden. De VO-raad pleit dan ook opnieuw voor een extra herkansingsmogelijkheid voor examenkandidaten, spreiding over twee tijdvakken en vervanging van het cspe door een schoolexamen. Dat meldt de VO-raad. 

De gevolgen van de coronapandemie zijn namelijk nog niet voorbij. De groep leerlingen die in 2023 examen doet, heeft tweeënhalf jaar onderwijs in pandemie-omstandigheden achter de rug. Dat heeft geleid tot vertragingen. Op cognitief gebied, maar ook op het gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling en het ontwikkelen van vaardigheden. Navraag bij verschillende schoolbesturen bevestigt deze signalen van zorg.

Breder pakket aan maatregelen 

LAKS heeft met een petitie aandacht gevraagd voor het welbevinden van de leerlingen. Ouders & Onderwijs hebben een brief naar de Tweede Kamer verstuurd. Ook de VO-raad vraagt in een brief aan de Tweede Kamer om een breder pakket aan maatregelen om de leerlingen tegemoet te komen. De minister biedt nu namelijk te weinig. 

Duimregeling komt niet meer terug 

De VO-raad vindt het, net zoals de minister, belangrijk voor leerlingen dat de diploma-eisen weer teruggaan naar het niveau van voor corona. De VO-raad steunt dan ook de beslissing om de duimregeling niet te herhalen. 

Extra herkansing 

Veel examenkandidaten krijgen te maken met een heel spannend jaar. Een extra herkansing kan leerlingen de ruimte bieden om aan de gewone exameneisen te voldoen en op die manier in hun vervolgopleiding ook succesvol te zijn. 

Door: Nationale Onderwijsgids / Femke van Arendonk