VO-Raad, LOWAN en LAKS luiden noodklok over nieuwkomersonderwijs

Voor Internationale Schakelklassen (ISK’s) wordt het steeds lastiger om goed onderwijs te geven aan nieuwkomersleerlingen. De VO-Raad luidt samen met LOWAN-vo en het LAKS de noodklok. De instellingen hebben voorafgaand aan het debat van de Tweede Kamer op 30 november twee brieven verstuurd en daarin aangedrongen op actie. Dat meldt de VO-Raad. 

ISK’s hebben op dit moment te maken met een groot aantal aanmeldingen van jonge vluchtelingen die naar Nederland zijn gekomen. Op de 1 oktobertelling van 2022 stonden meer dan twee keer zoveel nieuwkomersleerlingen ingeschreven dan vorig jaar (19.177 versus 8.819).

Personeelstekort 

Er werd al van alles uit de kast gehaald om het onderwijs voor deze leerlingen zo goed mogelijk te organiseren, maar de rek is er nu volledig uit. Onderwijs organiseren aan zulke grote aantallen, op zeer korte termijn en voor korte duur lukt niet meer. Scholen hebben zelf ook nog eens te maken met een personeelstekort en aan huisvesting.

Maatregelen 

De VO-Raad en LOWAN-vo vragen in de brief aan de Kamer dan ook om de volgende maatregelen:

1. Organiseer de opvang van nieuwkomers langduriger en kleinschaliger

2. In de lerarenopleidingen moet er meer aandacht komen voor NT2 en er moeten ook meer opleidingsmogelijkheden komen voor NT2-docenten

3. Investeer in het opbouwen van NT2-expertise in het reguliere voortgezet onderwijs

4. Verander ‘aankomstdatum Nederland’ in ‘datum eerste schooldag’

5. Maak de uitzondering op de kilometergrens, die op dit moment alleen maar geldt voor ISK’s met Oekraïense leerlingen, mogelijk voor alle ISK’s.

 Door: Nationale Onderwijsgids / Femke van Arendonk