Familie Tara stelt rederij aansprakelijk voor dodelijk scheepsongeval

Namens de ouders en verdere familie van Tara, wordt hierbij het volgende bericht. Tara is op 31 augustus 2022 als opvarende van de zeilklipper “Risico” overleden als gevolg van een gebroken giek, een breuk als gevolg van houtrot. Kort voor de val van deze giek, waren er nog twee opvarenden op het dek, zij gingen toevallig onderdeks. Dat meldt Zanddijk Letselschade Advocaten. 

Er hadden dan ook meer slachtoffers bij betrokken kunnen zijn. De ouders zijn niet alleen verdrietig, maar ook boos dat dit ongeval op een charterschip van de Bruine vloot heeft kunnen gebeuren. De rederij is inmiddels aansprakelijk gesteld voor dit scheepsongeval met dodelijke afloop. Het schip is dan ook in beslag genomen door de Waterpolitie, het technisch onderzoek is in volle gang. De uitkomst en bevindingen van dit onderzoek worden afgewacht.

Meerdere ongevallen 

Op 26 juli 2017 heeft de Onderzoeksraad voor Veiligheid een opvolgingsrapport gepubliceerd over de mastbreuk in Harlingen op 21 augustus 2016, toen drie opvarenden om het leven kwamen door een vallend mastgedeelte als gevolg van houtrot.

Op 20 maart 2019 is een medewerker op een werf in Zaandam dodelijk verongelukt door een vallende mast, aangetast door houtrot.

Eerder dit jaar, op 27 mei is een man overleden door een losschietende giek en een vrouw ernstig gewond geraakt, de oorzaak daarvan is nog in onderzoek.

Wat de ouders betreft is het “Point of no Return” vanwege het overlijden van Tara dan ook bereikt.

Aanbevelingen 

Klip en klaar wordt vastgesteld, dat ondanks de niet voor tweeërlei uitleg vatbare aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid uit 2017, deze aanbevelingen niet werden geïmplementeerd, niet werden uitgevoerd door betrokken partijen. De minister van IenW en die van EZenK, Keuringsinstanties en de branche verkeren dan ook in staat van verzuim ter zake hiervan. De rol van assuradeuren bij dit alles blijkt ook niet pro- actief van aard.

Jaarlijkse APK-keuring 

De Tweede Kamer wordt dan ook gevraagd om pro-actief de verantwoordelijke minister(s) hierover ter verantwoording te roepen via de hen bekende kanalen. Of een jaarlijkse APK- keuring door onafhankelijke en deskundige experts kan bijdragen aan veiliger Personenvervoer, is aan de Overheid.

Door: Nationale Onderwijsgids