Subsidieregeling verbetering basisvaardigheden voor scholen open

Scholen voor primair en voortgezet onderwijs kunnen tot en met 23 september ondersteuning aanvragen om de resultaten op de basisvaardigheden rekenen/wiskunde, taal, digitale geletterdheid en burgerschap te verbeteren. De subsidie komt nu beschikbaar voor de schooljaren 2022/2023 en 2023/2024. Dat meldt de VO Raad. 

Minister Wiersma kwam in mei van dit jaar met de hoofdlijnen van een ‘masterplan basisvaardigheden’. Het kabinet investeert structureel 1 miljard op jaarbasis in taal, rekenen/wiskunde, burgerschap en digitale geletterdheid. Het gaat om een gecombineerde aanpak op de korte en de lange termijn. 

Subsidie aanvragen 

Scholen kunnen vanaf half augustus tot en met 23 september subsidie aanvragen bij DUS-I. Scholen kunnen daarbij een eerste aanvraag indienen voor schooljaar 2022/2023. Uiterlijk 23 december 2022 ontvangen scholen een beslissing op hun aanvraag.

Door: Nationale Onderwijsgids / Femke van Arendonk