'Na seksueel misbruik is het belangrijk dat schuld, schaamte en angst verdwijnen'

Op 27 juni 2022 publiceert het Centrum Seksueel Geweld (CSG) het onderzoeksrapport ‘Drempels voor disclosure van seksueel geweld in anonieme online hulpverlening’. Dat onderzoek broodnodig is, blijkt uit de onderzoekresultaten. Deze uitkomsten bevestigen het beeld dat wij al langere tijd hebben. Dat er meer bewustwording nodig is over hoe gevoelens van schaamte, schuld en angst na (online) seksueel misbruik ontstaan. En dat we er als samenleving voor moeten zorgen dat deze gevoelens afnemen of verdwijnen. Alleen wanneer we hierin slagen, durven slachtoffers te praten over (online) seksueel misbruik en weten zij de weg te vinden naar de goede hulpverlening die voor hen beschikbaar is. Dat meldt ANP Expert Support. 

In de samenwerking met jongeren voor ons platform WTFFF!? zien we ook terug dat gevoelens van schaamte, schuld en angst vaak met elkaar verweven zijn. Het taboe rondom (online) seksueel misbruik voedt deze schaamte. En gevoelens van schaamte kunnen op hun beurt het schuldgevoel vergroten: iets waar plegers maar wat graag op inspelen. Vervolgens zie je vaak dat schaamte en schuldgevoelens de angst om over het seksueel misbruik te delen, vergroten.

Het is een giftige dynamiek die ervoor zorgt dat slachtoffers de gespecialiseerde hulp niet bereiken. Hoe zorgen we er nu voor dat deze drempels verlagen of verdwijnen?

Bewustwording 

De weg naar verbetering begint bij bewustwording. We moeten ons als maatschappij bewust zijn van het subtiele machtsspel door plegers van (online) seksueel misbruik. Omdat we te weinig kennis hebben van de grijze zone waarin seksueel misbruik vaak plaatsvindt of van de dynamiek tussen slachtoffers en plegers, leggen we de schuld en de verantwoordelijkheid vaak onbewust bij het slachtoffer.

Krachtige rolmodellen 

Daarnaast is er een grote behoefte aan nóg meer krachtige rolmodellen. Verhalen van slachtoffers die hun kracht terug hebben gevonden, helpen andere slachtoffers hetzelfde te bereiken. Deze rolmodellen laten zien dat je gevoelens van schaamte, schuld en angst kunt overwinnen. En dat er, wanneer je die drempels over bent, heel goede gespecialiseerde hulp beschikbaar is.

Met WTFFF!?, ontwikkeld in samenwerking met jongeren, hopen we de drempels tot de gespecialiseerde hulpverlening van onder andere het Centrum Seksueel Geweld, Helpwanted en Fier, te verlagen.

Door: Nationale Onderwijsgids