Groningse scholen in voortgezet onderwijs krijgen duizenden euro's voor cultuur

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap geeft extra geld aan de gemeente Groningen. De bedoeling is dat het wordt ingezet om jongeren op het voortgezet onderwijs vaker te kunnen laten deelnemen aan kunst- en erfgoedactiviteiten. Dit meldt OOGTV.

Circa negentig procent van de leerlingen in het voortgezet onderwijs in Groningen maakt gebruik van de CJP-Cultuurkaart. Hiermee zit Groningen ver boven het landelijk gemiddelde wat betreft het gebruik. Daarom heeft het ministerie besloten om extra geld te investeren.

Duizenden euro’s beschikbaar

Iedere school in het voortgezet onderwijs in Groningen ontvangt 14,75 euro per aangemelde leerling, waarvan 10,50 vanuit de school komt en 4,25 vanuit het ministerie. Voor dit jaar is er in totaal ruim 360.000 euro beschikbaar gesteld op de scholen voor kunst en cultuur.

Door: Nationale Onderwijsgids / Eline Boer