Technasium verwelkomt vanaf komend schooljaar vier nieuwe scholen

Vanaf komend schooljaar mogen vier middelbare scholen officieel het predicaat Technasium voeren. Havo- en vwo-leerlingen kunnen vanaf dat moment voor het Technasium ook terecht op Minkema College in Woerden, Oranje Nassau College Parkdreef in Zoetermeer, Rodenborch College in Rosmalen en Sint-Maartenscollege in Maastricht. Ze hebben in het afgelopen jaar aangetoond te voldoen aan de kwaliteitseisen die door Stichting Technasium worden gesteld om het predicaat te ontvangen. Op 1 juni 2022 is het predicaat officieel aan de nieuwe scholen uitgereikt tijdens de jaarlijkse bijeenkomst voor alle technasiumscholen. Dat meldt Stichting Technasium.

In Nederland zijn er inmiddels 105 middelbare scholen die op de havo en vwo een technasiumopleiding aanbieden. In het 19-jarige bestaan van het Technasium is de onderwijsformule met een focus op bèta, techniek en technologie uitgegroeid tot een landelijk dekkend netwerk. Er zijn meer dan 32.000 leerlingen die kiezen voor het Technasium.

Unieke benadering 

Elke school die aansluit bij het landelijke technasiumnetwerk heeft weer een unieke benadering. Het Minkema College kent een bèta-oriëntatie en biedt al drie jaar het vak Onderzoek & Ontwerpen aan in de onderbouw. Oranje Nassau College Parkdreef is een groeiende scholengemeenschap met een sterke bèta-profilering. Het Rodenborch College vangt de huidige technasiumleerlingen op van het Jeroen Bosch College, die wordt opgeheven, en gaat het Technasium op de eigen school vormgeven. Het Sint-Maartens College biedt sinds twee jaar Onderzoek & Ontwerpen aan als keuzevak in de onderbouw.

Predicaat 

De vier nieuwe technasiumscholen hebben afgelopen schooljaar het introductieprogramma met goed gevolg doorlopen en voldoen aan alle kwaliteitseisen die Stichting Technasium stelt voor de predicaatverlening. Met ingang van schooljaar 2022-2023 mogen zij daarom het predicaat Technasium voeren en van start gaan met het technasiumonderwijs. Met dit predicaat beschikt een school over een kwaliteitskeurmerk voor innovatief bètatechnisch onderwijs op havo en vwo. Bovendien zijn de scholen nu volwaardig partner in het landelijke technasiumnetwerk.

Technasiumnetwerk 

Technasiumscholen werken samen in achttien regionale netwerken. In een technasiumnetwerk werken scholen gezamenlijk aan de ontwikkeling en kwaliteit van hun technasiumonderwijs. Ook zoeken ze hierin actief verbinding met het bedrijfsleven en het hoger onderwijs. De vier nieuwe scholen sluiten aan bij het netwerk in hun regio en kunnen zo direct profiteren van de kennis en ervaring van de andere technasiumscholen.

Bètatechnisch projectonderwijs 

De technasiumscholen bieden aan ruim 32.000 havo- en vwo-leerlingen uitdagend en actueel bètatechnisch projectonderwijs, zodat leerlingen gemotiveerd en goed toegerust zijn voor een bètatechnische studie. Technasiumleerlingen doen al vroeg ervaring op met uiteenlopende sectoren, beroepen, onderwerpen en vraagstukken in de wereld van bèta en techniek.  

Onderzoek & Ontwerpen 

Technasiumleerlingen volgen het vak Onderzoek & Ontwerpen (O&O). Tijdens O&O werken ze in teamverband aan actuele, levensechte bètatechnische projecten. Dit gebeurt vanaf de brugklas tot en met het examen. Binnen het technasiumonderwijs ontwikkelen leerlingen de competenties en vaardigheden die nodig zijn binnen de bètatechniek, zoals creativiteit, ondernemendheid, communicatie, zelfsturing, samenwerking en projectmatig werken.

Technasiumdocenten zijn speciaal opgeleid om Onderzoek & Ontwerpen te geven. Ze hanteren een activerende didactiek en coachen leerlingen bij hun projecten. Ieder Technasium beschikt over een multifunctionele werkplaats. Er wordt gedurende het hele onderwijsprogramma nauw samengewerkt met bedrijfsleven en hoger onderwijs. Docenten ontwikkelen samen met bedrijven en organisaties uit de regio, ieder schooljaar nieuwe projecten voor de leerlingen. De actualiteit en echtheid van de opdrachten vormt de basis van het technasiumonderwijs.

Door: Nationale Onderwijsgids