Oekraïense school Wassenaar biedt kinderen veiligheid en onderwijs

Op 4 april is de noodvoorziening voor Oekraïense kinderen en jongeren gestart in de voormalige Den Deylschool. De voorziening is een initiatief van de gemeente Wassenaar, de Wassenaarse scholen en de Schooladviesdienst Wassenaar (SAD), gefinancierd door de gemeente Wassenaar. De regie en coördinatie van de noodvoorziening is belegd bij de Schooladviesdienst Wassenaar. Dat meldt de gemeente Wassenaar. 

“Ongelooflijk trots en heel erg dankbaar” zegt wethouder Ritske Bloemendaal als hem gevraagd wordt naar de school. “In een paar weken hebben de SAD, American School of the Hague, scholen in Wassenaar, medewerkers van de gemeente en talloze vrijwilligers zich ingezet dit voor elkaar te krijgen. Met samenwerking is zoveel goeds te bereiken; een veilige en leerzame plek voor deze kinderen.”

Welzijn van de kinderen 

Ongeveer 30 Oekraïense kinderen en jongeren maken gebruik van de noodvoorziening. Deze zijn verdeeld over een kleuterklas, een klas met basisschool leerlingen en twee klassen met leerlingen voortgezet onderwijs. In eerste instantie wordt er vooral aandacht gegeven aan het welzijn van de kinderen; een plek om te landen, acclimatiseren en wennen aan hun verblijf in Nederland.

Lessen 

Daarnaast wordt er ook al les gegeven. Onder leiding van de coördinator van de noodvoorziening, Mirjam van Leeuwen (SAD) geven Nederlandse en Oekraïense vrijwilligers onder meer Nederlands, Engels, wiskunde/rekenen, wereldoriëntatie, Oekraïens en creatieve vakken. De noodvoorziening is in de schoolvakanties gesloten.

Lunch 

Er zijn er veel initiatieven vanuit de Wassenaarse burgers en het Wassenaarse bedrijfsleven, die in immateriële en materiële zin een bijdrage leveren. Zo verzorgen vrijwilligers van de American School of The Hague dagelijks een lunch voor de kinderen.

Vormgeving van het onderwijs 

De komende tijd gaat het onderwijsinhoudelijk team van de SAD bestaande uit een onderwijsadviseur, psycholoog, orthopedagoog en de coördinator verder aan de slag met de vormgeving van het onderwijs. Ook wordt er in samenwerking met het Wassenaarse onderwijsveld gewerkt aan de uitwerking voor de lange termijn.

Door: Nationale Onderwijsgids