Jongeren hebben meer behoefte aan intimiteit na corona

Singles hadden minder seks tijdens de coronaperiode, maar vonden het veel erger om geen nieuwe mensen te kunnen ontmoeten. Daardoor hadden velen last van depressieve gevoelens. Er ontstonden zogenaamde coronarelaties, vanuit het idee: dan heb ik tenminste iemand. Jongeren hebben nu vooral behoefte aan intimiteit en willen nieuwe ervaringen opdoen, maar geven ook aan dat best spannend en onwennig te vinden. Twee jaar lang deden Rutgers en Soa Aids Nederland onderzoek naar het liefdes- en seksleven van jongeren tussen 16 en 24 jaar. Dat meldt Soa Aids Nederland.

De coronamaatregelen, die vanaf morgen allemaal vervallen, hadden impact op het liefdesleven van jongeren. Uit het onderzoek blijkt dat slechts 1 op de 5 singles tijdens de avondklok nog een nieuwe date had. Ook liet 1 op de 5 jongeren zich door corona niet testen op soa’s, ondanks de inschatting dat dit wel nodig was. Tot slot geven jongeren aan het lastig te vinden het normale datingleven nu weer op te pakken. De sociale druk van elk weekend weer feestjes is voor hen groot. 

Lockdowns en avondklok dieptepunten 

Rutgers en Soa Aids Nederland deden onderzoek naar de effecten van de coronamaatregelen op de seksuele gezondheid van jongeren tot 24 jaar. Het onderzoek werd de afgelopen 2 jaar op verschillende momenten uitgevoerd. Hanneke de Graaf, onderzoeker bij Rutgers : “Uit ons onderzoek blijkt dat jongeren de lockdowns en de avondklok echt als een dieptepunt hebben ervaren. Maar dat had minder met gebrek aan seks te maken, maar veel meer met het gemis aan mogelijkheden om nieuwe mensen te ontmoeten en om simpelweg verliefd te worden. Voor hen is het van vitaal belang om elkaar fysiek te blijven ontmoeten en te blijven ontdekken.”

Coronarelaties 

Volgens het onderzoek hielden de meeste jongeren zich aan de opgelegde coronaregels, maar ze voelden zich geïsoleerd en omschreven de coronaperiode als ‘saai’, een derde van de jongeren had last van depressieve gevoelens. Jongeren hadden tijdens de coronaperiode pas seks als er al sprake was van een liefdesrelatie met iemand die ze al langer kenden. Alleen bleven jongeren nu wel langer bij hun partner omdat er geen mogelijkheden waren om een nieuw iemand te ontmoeten. Zo ontstonden er zogenaamde coronarelaties. Daarin leken jongens en meisjes niet veel te verschillen.

Soa-test 

Een aanzienlijk deel van de jongeren dat zich had willen laten testen op soa’s, deed dat niet tijdens de pandemie. Koenraad Vermey, projectleider bij Soa Aids Nederland: “Binnen deze groep gaf 1 op de 5 aan dat dit met corona te maken had. Ze dachten dat de GGD het te druk had of dicht was. En dat was op veel plaatsen ook zo, er was een tekort aan personeel. Jongeren wilden ook de huisarts ontlasten of juist niet opzoeken vanwege het risico op een coronabesmetting in de wachtkamer. De toegang tot goede soa-zorg moet verbeteren, zeker nu de druk op de zorg weer afneemt.” 

Inhaalslag 

In de toekomst wil het overgrote deel van de jongeren een inhaalslag maken op liefdesgebied. Ze zeggen nu wel meer behoefte te hebben aan intimiteit en commitment in het daten. Het normale leven vinden ze ‘spannend’ en ‘onwennig’. Sommigen ervaren zelfs stress omdat hun  leven weer drukker wordt en omdat er angst is ervaringen mis te lopen. Daarnaast zegt een ruime meerderheid van de jongeren nu meer behoefte te hebben aan goede adviezen over vaste relaties en intimiteit.

De uitkomsten van het onderzoek onderstrepen het belang van extra aandacht voor seksuele vorming en seksuele gezondheid van jongeren. Vermey: “Jongeren worden bij het weer aangaan van nieuwe contacten het best ondersteund door open het gesprek met hen aan te gaan over sociale druk, intimiteit en seksualiteit. Laat jongeren ook meebeslissen of zorgverlening het beste online of offline bij hen past en informeer ze over de bestaande betrouwbare mogelijkheden voor soa-testen en neem drempels om te testen zoveel mogelijk weg. Tot slot, het is evident dat er bij eventuele toekomstige maatregelen meer ruimte moet zijn voor de ondersteuning van jongeren

Door: Nationale Onderwijsgids