VO-raad en vakbonden vragen kabinet werkdrukverlichting concreet te maken

De VO-raad en de vakbonden vragen het kabinet om ook de werkdruk in het voortgezet onderwijs structureel te verlagen. Net zoals in het primair onderwijs ook is gedaan. Dat staat in een gezamenlijke brief aan de minister die op 18 februari is verstuurd. Dit meldt de VO-raad. 

De sociale partners zijn blij dat het nieuwe kabinet heeft afgesproken werk te maken van de werkdrukverlichting door er geld voor vrij te maken. In de brief die verstuurd is vragen ze gezamenlijk om het plan concreet en structureel te maken. 

Verlichten van de werkdruk 

Over de manier waarop zijn alle sociale partners het met elkaar eens. De schoolbesturen zorgen ervoor dat de middelen die het kabinet vrijmaakt volledig op de scholen terechtkomt. Daarna kunnen leraren, ondersteunend personeel en schoolleiders samen bepalen hoe ze de middelen gaan inzetten voor het daadwerkelijk verlichten van de werkdruk. 

Door: Nationale Onderwijsgids / Femke van Arendonk