Middelbare scholen in Den Bosch halen jongerenwerkers in huis

In augustus 2020 is op de Bossche Vakschool een pilot gestart. Daar zijn drie jongerenwerkers van PowerUp073 aan de slag gegaan om de verbinding te leggen tussen het leven van de leerlingen op school en het leven van de leerlingen buiten school – thuis en in de wijk. Op die manier begrijpen mentoren en leraren beter wat de leerlingen bezighoudt. Na deze succesvolle pilot gaan in januari nog twee middelbare scholen in ’s-Hertogenbosch aan de slag met schooljongerenwerk: De Rijzert en Yuverta vmbo Den Bosch. Dit meldt de gemeente 's-Hertogenbosch. 

 

Het schooljongerenwerk heeft de leerlingen Nathan, Shahad, Sylvester en Seray van de Bossche Vakschool goed geholpen. Sylvester: “Als ik ergens mee zit of ik heb een probleem, ga ik liever naar jongerenwerkers toe. Ik heb een goede band met ze en kan altijd bij ze terecht. Ik weet dat ik ze voor de volle 100% kan vertrouwen.” En dat vertrouwen is er om een reden. Nathan: “Jongerenwerkers begrijpen onze straatcultuur beter en weten hoe ze met ons in gesprek moeten gaan.” Seray is het daar helemaal mee eens: “Jongerenwerkers spreken de taal van de jongeren.”

Veiligheid en sfeer 

Op de Rijzert en Yuverta zijn ze erg blij met de uitbreiding van het schooljongerenwerk naar hun school. “Hierdoor maken we een zichtbare verbinding tussen wat er zich buiten en wat er zich binnen de school afspeelt”, zegt Noortje van den Boogaard, directeur van De Rijzert. Bas Razenberg, senior schoolleider van Yuverta vmbo Den Bosch, ziet het schooljongerenwerk als ‘1+1=3’. “De doelen van het schooljongerenwerk sluiten aan bij onze doelen: jongeren begeleiden op het pad naar volwassenheid. Leerlingen worden zo nog beter gezien en we verwachten dat het de veiligheid en de sfeer op school ten goede komt.” En dat beeld klopt. Leerlingen worden inderdaad heel goed gezien door de schooljongerenwerkers. Soufiane Hanina, jongerenwerker van PowerUp073 geeft aan dat hij altijd in contact staat met jongeren. “Niet alleen op school, maar na school ook in de wijk en in het jongerencentrum. Ik ben als het ware telkens aanwezig in de ‘bubbel’ van de jongeren. Hierdoor ontstaat een vertrouwensband.”

Talent 

De inzet van schooljongerenwerkers is een interventie die is opgestart door Gelijke Kansen ’s-Hertogenbosch. Een programma waar wethouder Ufuk Kâhya zich heel hard voor maakt: “Iedereen heeft talenten. Alleen krijgen jongeren niet altijd dezelfde kansen om hun talenten te ontdekken en ontwikkelen.” Door school en het leven van de jongeren in de wijk met elkaar te verbinden, is beter zichtbaar wat hen echt bezighoudt en wat hun passies zijn. “En bieden we hen steun, stimulans en uitdaging. Daarom is er het schooljongerenwerk. Daarmee helpen we jongeren nog beter te ontdekken waar ze goed in zijn en wat ze leuk vinden en helpen we ze deze talenten te ontwikkelen.”

Door: Nationale Onderwijsgids