Leescoalitie: jongeren moeten weer plezier krijgen in het lezen van boeken

Het is zaak om nu echt haast te maken met het zogenoemde Leesoffensief, een landelijk actieprogramma om jongeren plezier te laten krijgen in het lezen en ze te motiveren om het vaak te doen. Dat zegt Gerlien van Dalen, spreekbuis van de Leescoalitie. "Het is nu echt hoog tijd." De coalitie bestaat uit de Stichting Lezen, de Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek CPNB, de Stichting Lezen en Schrijven, het Literatuurmuseum/Kinderboekenmuseum, bibliotheken en het Nederlands Letterenfonds.

Op de onderbouw van het vmbo en havo zijn grote leerachterstanden door de coronacrisis, aldus demissionair onderwijsminister Arie Slob donderdag. Vmbo-leerlingen lopen nu naar schatting gemiddeld een heel schooljaar achter met Nederlandse leesvaardigheid. Gemiddeld lopen leerlingen van de middelbare school 27 lesweken achter met leesvaardigheid. Slob en zijn collega Ingrid van Engelshoven willen zo'n leesoffensief zelf ook al langer, maar het stimuleringsprogramma is er nog steeds niet. "Het is nu wachten op een nieuw kabinet", aldus Van Dalen, directeur van de Stichting Lezen.

Jongeren lezen steeds minder

Ze noemt de cijfers van donderdag "heel ernstig". "We weten al dat jongeren steeds minder lezen en er steeds minder plezier in hebben. Bijna een kwart van de 15-jarige vmbo'ers liep al de kans om laaggeletterd door het leven te moeten." De tegenvaller van donderdag kan er dus eigenlijk niet ook nog eens bij. "We moeten nu alles op alles zetten."

Schoolbibliotheken

Jongeren in het vmbo en de zwakke lezers moeten worden ondersteund en gestimuleerd, zegt Van Dalen. Thuis hebben ze niet altijd boeken voorhanden, dus zijn schoolbibliotheken met een aantrekkelijk aanbod juist voor deze scholieren van groot belang. Toch zijn die nou net bij deze vorm van onderwijs vaak niet te vinden.

Aandacht

"En leerkrachten moeten er niet alleen meer tijd en aandacht aan geven, maar ook uitzoeken wat er bij hun leerlingen past en met ze praten over wat ze lezen. En niet alleen bij Nederlands, maar ook bij andere vakken moet aandacht worden besteed aan leesvaardigheid", stelt Van Dalen.

Volgens haar nemen wel steeds meer onderwijskrachten en ook bibliothecarissen deel aan speciale opleidingen en cursussen om scholieren aan het lezen te krijgen.

Door: ANP