Het inhalen van coronaschade in het onderwijs gaat lastig met een lerarentekort

Het tekort aan leerkrachten maakt het erg moeilijk om de achterstanden door corona in leren en vooral lezen in te halen, zegt de VO-raad, de vereniging van scholen in het voortgezet onderwijs. Scholen maken volgens de organisatie weliswaar "dankbaar gebruik" van de extra coronamiddelen die ter beschikking zijn gesteld, maar het lerarentekort vormt "een bedreiging" voor de uitvoering van de plannen om de leerlingen bij te spijkeren. "We blijven ons hard maken voor het structureel maken van een deel van de investeringen."

Op de onderbouw van het vmbo en havo zijn grote leerachterstanden door de coronacrisis, aldus demissionair onderwijsminister Arie Slob donderdag. Vmbo-leerlingen lopen naar schatting gemiddeld een heel schooljaar achter met Nederlandse leesvaardigheid en zestien lesweken met rekenen. Gemiddeld lopen leerlingen van de middelbare school 27 lesweken achter met leesvaardigheid.

Personeelstekort

"Logischerwijs vergen interventies als extra ondersteuning, instructie in kleinere groepen en meer aandacht voor welzijn, extra menskracht op school. En dat komt bovenop een al bestaand personeelstekort. Gezien de omstandigheden zal goed gemonitord moeten worden of alle scholen de middelen in de korte tijd die ervoor staat goed kunnen benutten", zegt de raad.

Extra begeleiding voor leerlingen

"Structurele problemen zoals het lerarentekort, kansenongelijkheid en de afnemende basisvaardigheden los je met incidentele middelen niet op. Ook zien scholen ertegenop om de initiatieven die nu van de grond komen, zoals extra begeleiding voor leerlingen en extra aandacht voor welzijn, over twee jaar weer te moeten schrappen", zo klinkt het verder.

Door: ANP