Eindexamenleerlingen beginnen met laatste herkansingen

Eindexamenleerlingen die hier recht op hebben kunnen vanaf dinsdag nog een herkansing doen. Dan begint het zogenoemde derde tijdvak. Op donderdag 15 juli horen deze leerlingen of zij ook geslaagd zijn en hebben de laatste eindexamenleerlingen zomervakantie.

Bijna 200.000 middelbare scholieren mochten dit jaar eindexamen doen. De eerste toetsen waren op 17 mei, waarna leerlingen op 10 juni hoorden of ze geslaagd waren. Het tweede tijdvak begon 14 juni. Scholieren mochten dit tijdvak gebruiken om een eindexamen voor het eerst te doen, bijvoorbeeld wanneer zij tijdens het eerste tijdvak in quarantaine moesten. Ook konden leerlingen de vakken herkansen waarvoor ze eerder een onvoldoende hadden. De uitslag van dit tijdvak volgde op 2 juli. Nu vindt dus de derde ronde plaats, waarin scholieren vakken kunnen herkansen uit het tweede tijdvak.
 
Niet alleen de planning van de eindexamens, maar ook de regels zijn wegens het coronavirus veranderd. Zo hebben leerlingen de mogelijkheid om twee vakken te herkansen, in plaats van één.
 

Vorig jaar hoge slagingspercentages door schrappen eindexamens

Vorig jaar gingen de centrale eindexamens niet door vanwege het coronavirus en werd de examenuitslag alleen bepaald door de uitkomst van het schoolexamen. Toen slaagden volgens het CBS bijna alle leerlingen op het vmbo, havo en vwo. Op het vwo was het slagingspercentage 99 procent, bij havoleerlingen 98 procent en bij vmbo-g-leerlingen 99,5 procent. Dit staat voor 'gemengde leerweg', wat een combinatie tussen theorie en praktijk betekent. Bij de beroepsgerichte opleidingen van het vmbo ligt dit al enkele jaren boven de 95 procent.
 
Door: ANP