Organisaties zetten deze week de Maatschappelijke Diensttijd op de kaart

Elf organisaties voeren deze week actie om de Maatschappelijke Diensttijd (MDT) op de kaart te zetten. De Maatschappelijke Diensttijd, speciaal in het leven geroepen om jongeren te laten inzien wat ze voor de maatschappij kunnen betekenen door bijvoorbeeld soep te koken voor daklozen of bossen aan te planten, staat onder druk. Voor de toekomst van vele jongeren is het echter heel belangrijk dat wordt voorkomen dat deze mooie projecten wegvallen, vindt Joris Buis van IVN Natuureducatie. Dit meldt ANP Expert Support.

Al 21.000 jongeren deden MDT en ruim 1800 organisaties zijn betrokken. Zij hebben 60.000 plekken beschikbaar waar jongeren kunnen starten. Heel fijn, vindt Buis, want er zijn veel jongeren die zich zorgen maken over hun toekomst en hun positie in de maatschappij. In coronatijd is dat alleen maar erger geworden door onderwijsachterstanden, gebrek aan stageplekken, baanverlies, schulden en psychische problemen.
 

Toekomstperspectief

Kunnen meedoen in de samenleving is van essentieel belang en MDT biedt deze kans. MDT biedt houvast en structuur. Jongeren geven bijvoorbeeld bijles, helpen jongeren in psychische nood op chatlijnen of ruimen zwerfafval op. Ze leren daardoor zichzelf beter kennen, zien wat ze kunnen betekenen voor anderen en halen daar kracht en motivatie uit. Dat biedt perspectief voor de toekomst.
 

Groen Traineeship

IVN Natuureducatie heeft MDT aangegrepen om met tien groene partners, waaronder Natuurmonumenten, het Groen Traineeship te lanceren. Honderden jongeren hebben zich sinds 2019 al meer dan 10.000 uur ingezet voor een groener Nederland. Ze hebben bossen aangeplant, insecten geholpen en campagnes voor de natuur opgezet. De komende jaren wil IVN Natuureducatie het MDT-aanbod verder uitbouwen.
 
Door: Nationale Onderwijsgids